Velkommen til EXITplan

Vi hjælper bestemte målgrupper videre i job...

EXITplan tilbyder individuelle mentor- og afklaringsforløb og er leverandør til indsatser i flere kommuner og afdelinger. Vi er forandringsskabende og arbejder helhedsorienteret. Alle vores indsatser har et beskæftigelsesrettet formål. EXITplans grundlæggende formål er at hjælpe mennesker, som har et socialt behov – en social problemstilling. Vi har et ønske om at gøre en positiv forskel og skabe positiv udvikling i borgerens liv, da vi mener at alle fortjener et godt, værdigt og meningsfuldt liv. Ydermere mener vi at alle grundlæggende har et ønske om, at indgå på arbejdsmarkedet og at alle har ret til et godt arbejdsliv.

Pædagogik

Vi bruger den anerkendende tilgang som pædagogisk praksis og vi tager udgangspunkt i borgerens eksistentielle livsgrundlag og ser derfor en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen.

Værdier

· At der er gensidig respekt og anerkendelse · At der opstilles realistiske mål og delmål · At der er struktur i forløbet · At tydeliggøre opnåede mål for borgeren

Team

EXITplans team er sammensat af sociale mentorer med bred erfaring med psykisk sårbare, bande og misbrug, en socialrådgiver, psykoterapeut, snedker-mester, skrædder, administrativ, og personlig træner.

Visitation

Visitation af borgere til EXITplan sker ved henvendelse til Louise Harris, louise@exitplan.dk​ eller på telefon 77348686. Ved henvendelse oplyser sagsbehandler om borgerens problemstillinger og mål.

KURSISTERNE UDTALER SIG

“Vi forstår hinanden og kan sætte os ind i det de andre har oplevet”

“Vi har et godt socialt fællesskab”

“Det hele foregår i mit tempo og det er vigtigt for mig, da mit hoved nogen gange kollapser helt”

“Vores underviser er god til at forklare og give os plads til at være os”

“Undervisningen er inspirerende og underviseren gør, at jeg bedre kan forstå mit liv”

“Alle mine voksenproblemer har jeg nu forstået hænger sammen med min opdragelse – så nu skal der ryddes op”

PROCENT I BESKÆFTIGELSE SIDEN 2015
M a i l DINE

S P Ø R G S M Å L

Langager 4 · 2680 Solrød Strand · CVR 36896620 · 77348686