EXITplan CASE: Ung mand med krigstraume og skizofreni

Følgende er et virkeligt CASE-EKSEMPEL fra EXITplans sociale arbejde, og handler om vores hjælp til en ung mandlig krigsflygtning med PTSD og alvorlig psykisk lidelse:

Traumeproblematikker kan i nogle tilfælde være kombineret med egentlig psykisk sygdom. Fx stødte EXITplan i sit sociale arbejde på en 24-årig mand som var flygtet fra krig i sit hjemland. Han er psykisk sårbar, men var i første omgang blevet vurderet klar til praktik i butik, men her havde han en dag truet andre med en slagterkniv. Det viser sig efterfølgende at truslen skete som resultat af en psykotisk episode, og at han derfor ikke var ansvarlig for hvad han gjorde.

EXITplan sættes i kontakt med sagen, og vi konstaterer hurtigt at der er tale om en særdeles psykisk sårbar ung mand. Han taler ikke dansk, lider af ekstreme krigstraumer og vi mistænker at han desuden har en anden psykiatrisk lidelse. Vi får hurtigt iværksat psykiatrisk udredning via regionen, og konstaterer efter få samtaler at han er skizofren. Han sættes i behandling med medicin, men han glemmer at tage den ordinerede medicin. EXITplans mentor forslår psykiater at den syge unge mand sættes i behandling med depotmedicin udleveret af en hjemmesygeplejerske. Efter nogen tids “tovtrækning” med psykiatrien gennemføres denne plan, og borgeren kommer hurtigt i bedring. EXITplan samarbejder med hjemmesygeplejen og vores mentor får desuden mulighed for at låse sig ind i borgerens hjem hver 14.dag for at tale med ham og medvirke til hans almene velfærd.

Sideløbende har kommunen iværksat en forholdsvis stor indsats med daglig støtte.  Der iværksættes Almen Daglig Livsførelse (ADL) træning med borgeren. I dette tilfælde er der tale om at den unge, skizofrene og dybt traumatiserede mand skal (gen)lære meget grundlæggende ting. Fx at affald lægges i en pose og når posen er fyldt skal den i skraldecontaineren.

Da det således tyder på at vores borger mangler helt grundlæggende færdigheder samt er meget forpint af sygdom og traume, bliver det forslået at han kommer på et opholdssted hvor der er dagligt støtte. Det ville vi også konkludere, men vores erfaring i denne slags sager viser dette vil være en for kontrastfyldt og brat overgang for den unge mand. Mange psykisk syge er (forståeligt) modstræbende overfor at komme under konstant pleje og opsyn, og vi har før set at psykiatriske patienter med denne type lidelse bliver meget angste ved tanken, og at deres tilstand forværres.

Desuden bør man tage i betragtning at hvis denne løsning IKKE viser sig at fungere, kan man desuden risikere at afholde udgifter uden udbytte for nogen parter. Men først og fremmest vurderer vi i hver enkelt sag, i samarbejde med kommune og psykiatri, på hvad der er bedst for personen. 

I dette tilfælde forslår vi at den 24-årige mand fortsat støttes med daglig ADL træning. Vi har som mål at han på sigt kommer på et passende opholdssted. Han får herved tid til at vænne sig til tanken. Overgangsfasen er rolig og i meget tæt samarbejde med EXITplans mentor som følger ham indtil han er godt indkørt på opholdsstedet, og kan følge deres retningslinjer.

Dette er bare et eksempel på hvordan EXITplan, i tæt samarbejde med kommune og læge, har hjulpet et medmenneske til en langt bedre, og ikke mindst værdig, tilværelse. Vi arbejder hver dag med psykisk syge og traumatiserede mennesker, så vi har en bred erfaring kombineret med et humant menneskesyn.

Vi hos EXITplan tror på at ALLE har ret til et værdigt liv, og hvert eneste menneskes liv er værd at kæmpe for.