Aktiviteter

Alle vores forløb har et beskæftigelsesorienteret fokus og derfor tilbyder vi tiltag, der fremmer borgerens motivation til at blive selvforsørgende. Aktiviteterne findes i forskellige udtryk og møder borgeren i dennes faglige og personlige niveau.