Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelser

ESKÅVE

Borgeren abejder på træværkstedet. Der indgår andre elementer end træ, såsom bl.a. læder og stål. Der vil være kundekontakt og mulighed for at udføre opgaver ud af huset sammen med tilsynsførende.

Der arbejdes med

– planlægning, indkøb og opgavefordeling – sociale relationer

– samarbejde

– selvstændige projekter

– kundekontakt og opgaveløsning – fagtermer og begreber

– oprydning og rengøring

Udbytte

– at borgeren opnår forståelse for arbejdsgangene på et professionelt værksted – at borgeren får konkrete værktøjer til at kunne i indgå jobsammenhænge

– at borgeren får grundlæggende kendskab til arbejdskultur

– at borgeren får viden omkring sikkerhed og værn

FYSISK AKTIVITET

Har til hensigt at forbedre borgerens fysiske form og genoptræne eventuelle skader. Ydermere øge livskvalitet og overskud da fysisk aktivitet har en dokumenteret positiv effekt på bl.a. psykiske lidelser.

Der er mulighed for både fælles og individuel træning.  Fysisk aktivitet foregår f.eks i Fitness center eller ved svømning.

Der arbejdes med

– opvarmning

– muskelopbygning – konditionstræning – vægttab

– genoptræning

Udbytte

– at borgeren får forbedret sin fysiske form

– at borgeren får øget livskvalitet

– at borgeren bliver motiveret til selv at fortsætte sin positive udvikling – at borgeren får kendskab til egen formåen.

 

TEKSTILVÆRKSTED

Her tilbydes borgeren at arbejde med brug af maskiner og syværktøj samt forskellige typer af tekstil.

Der arbejdes med

– undervisning i brug af symaskiner

– opmåling, klipning og modeltilpasning

– tværfagligt samarbejde med ESKÅVE ift fælles projekter

samarbejde og sociale relationer

afklaring af motoriske evner, arbejdstempo, udholdenhed og koncentration

Udbytte

– at borgeren tilegner sig færdigheder i brug af symaskiner

– at borgeren opnår forståelse for egen formåen og kunnen – at borgeren får motivation til selvudvikling

– at borgeren får udviklet sine sociale kompetencer

SPROGTRÆNING

Sprogtræning består i dialogbaseret undervisning i konkrete arbejds- og hverdagssituationer, som giver borgeren et sprogligt løft, samt mere sproglig selvtillid. Undervisningen er differencieret.

Der arbejdes med

aktuelle hverdagsemner og situationer

at man aktivt bruger dansksproget så meget som muligt

Udbytte

– at borgeren udvikler sine dansksproglige kompetencer – at borgeren får et sprogligt løft

– at borgeren får sproglig selvtillid

MORGENVÆKNING

Tilbydes borgeren som en støttefunktion, for at sikre at denne møder til sine aktiviteter rettidigt. Formålet er, at borgeren på sigt selv skal tage ansvar for rettidigt fremmøde, og derfor tilbydes morgenvækning i en begrænset periode.

– motivation og fastholdelse i planlagte aktiviteter

– anerkendelse af borgerens eksistentielle udgangspunkt

Udbytte

– at borgeren på sigt selv tager ansvar for rettidigt fremmøde – at borgeren bliver motiveret til at møde

 

IT

Undervisning i brug af computer, smartphone og internet. Derved lærer borgeren at navigere i det digitale Danmark.

Der arbejdes med

– Linked in

– Jobnet

– CV

– Ansøgninger – Eboks

– NemID

– Netbank

– Officepakken

– Brug af relevante app ́s.

Udbytte

– at borgeren lærer at navigere i det digitale Danmark

– at borgeren får værktøjer til selvstændigt at kunne søge job