Aktivitetsbeskrivelse

Borgeren abejder på træværkstedet. Der indgår andre elementer end træ, såsom bl.a. læder og stål. Der vil være kundekontakt og mulighed for at udføre opgaver ud af huset sammen med tilsynsførende.

Der arbejdes med

– planlægning, indkøb og opgavefordeling – sociale relationer

– samarbejde

– selvstændige projekter

– kundekontakt og opgaveløsning – fagtermer og begreber

– oprydning og rengøring

Udbytte

– at borgeren opnår forståelse for arbejdsgangene på et professionelt værksted – at borgeren får konkrete værktøjer til at kunne i indgå jobsammenhænge

– at borgeren får grundlæggende kendskab til arbejdskultur

– at borgeren får viden omkring sikkerhed og værn

TEKSTILVÆRKSTED

Her tilbydes borgeren at arbejde med brug af maskiner og syværktøj samt forskellige typer af tekstil.

Der arbejdes med

– undervisning i brug af symaskiner

– opmåling, klipning og modeltilpasning

– tværfagligt samarbejde med ESKÅVE ift fælles projekter

samarbejde og sociale relationer

afklaring af motoriske evner, arbejdstempo, udholdenhed og koncentration

Udbytte

– at borgeren tilegner sig færdigheder i brug af symaskiner

– at borgeren opnår forståelse for egen formåen og kunnen – at borgeren får motivation til selvudvikling

– at borgeren får udviklet sine sociale kompetencer

Sprogtræning består i dialogbaseret undervisning i konkrete arbejds- og hverdagssituationer, som giver borgeren et sprogligt løft, samt mere sproglig selvtillid. Undervisningen er differencieret.

Der arbejdes med

aktuelle hverdagsemner og situationer

at man aktivt bruger dansksproget så meget som muligt

Udbytte

– at borgeren udvikler sine dansksproglige kompetencer – at borgeren får et sprogligt løft

– at borgeren får sproglig selvtillid

Undervisning i brug af computer, smartphone og internet. Derved lærer borgeren at navigere i det digitale Danmark.

Der arbejdes med

– Linked in

– Jobnet

– CV

– Ansøgninger – Eboks

– NemID

– Netbank

– Officepakken

– Brug af relevante app ́s.

Udbytte

– at borgeren lærer at navigere i det digitale Danmark

– at borgeren får værktøjer til selvstændigt at kunne søge job