Aktivitetsbeskrivelse

Morgenvækning og opsøgende arbejde

 

EXITplan arbejder konsekvent og er vedholdende i kontakten til borgerne. Det er vores overbevisning at en vedholdende kontakt til den enkelte fordrer noget
positivt, og den enkelte borger vil opleve ‘at de vil mig’ også på de dårlige dage. Vi opsøger vores borgere såfremt de ikke fremmøder som aftalt og henvisende sagsbehandler orienteres ved udeblivelse fra tilbud. Gennem aktiviteten kvalificeres borgeren til selv at stå op om morgen og fremmøde til tiden.

 

 

 

 

Daglig beskæftigelse i tidsrummet 8.00-15.00

Indholdet i aktiviteten er f.eks snedkerarbejde, kreativt værksted / butik eller køkken. Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retningen for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres til at kunne komme op om morgen og møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab, tolerere forskelligheder, opsøge kulturen på arbejdspladsen, tage ansvar for opgaveudførelsen, tage imod råd og vejledning i opgaver, viden om sikkerhed, korrekte arbejdsstillinger, rydde op efter sig, indblik i fagsprog og tilegne sig relevante færdigheder i relation til den pågældende aktivitet.

Der kan ligeledes arbejdes på en afklaring af arbejdsevne og skånehensyn.

 

 

Fitness, svømning, yoga, meditation


Fysisk aktivitet er et vigtigt element i forløbet og da der er evidens for, at det har en positiv effekt på psykiske lidelser er det en vigtig del af indsatsen.
Borgeren kvalificeres gennem træningen til et

 

øget mentalt overskud, energi, bedre helbred samt indgå i sociale fællesskaber. Gennem yoga og meditation kvalificeres borgeren til at minimere uro, tankemylder, stress, styrke balancen i kroppen, velvære og til at benytte redskaberne hjemme.

 

 

 

NADA

EXITplans medarbejdere er uddannede certificerede NADA behandlere gennem NADA Danmark. Siden oktober 2018 har EXITplan tilbudt NADA behandlinger som en komplementær recovery metode til at øge udbyttet af det samlede tilbud. Formålet er lindring af akutte tilstande og styrke borgerens egne ressourcer. Læs mere om vores retningslinjer for NADA behandlinger her (Indsæt et link til vores retningslinjer)

 

 

Jobparat

EXITplan tilbyder, som en fast ugentlig struktur, aktiviteter rettet mod job, uddannelse og praktik.  Aktiviteten tager udgangspunkt i alt der kan relatere sig til, at blive klar til job eller uddannelse. Dette kan f.eks være jobværdier, uddannelsesplan, kost, personlig fremtoning m.m. Vi støtter borgeren i at søge praktikpladser, løntilskud og/eller ordinært job, fleksjob mv. Borgeren kvalificeres til at kunne skrive ansøgninger, CV og til at kunne præsentere sig selv og blive opmærksom på personlig fremtoning. Ydermere kvalificeres borgeren til at vælge beskæftigelsesmæssig retning

Vi tilbyder støtte til fastholdelse og opfølgning når borger starter i praktik, job, uddannelse mv. for at skabe en tryg overgang og sikre trivsel og fastholdelse.

 

Gruppeundervisning – personlig udvikling

Personlig udvikling en metode, hvorpå man kan invitere mentalt fastlåste borgere ind i et personligt udviklingsforløb i plenum med ligesindede. Udgangspunktet  findes i reelle anonymiserede sager, som er specifikt castet til de deltagende og hensigten er at åbne op for deres ellers undertrykte eller negligerede negative oplevelser. Temaerne i undervisningen spænder lige fra vredeshåndtering, til misbrugs samtaler, hvorpå alting associeres tilbage til barndommen og hvor de fleste påbegynder den uhensigtsmæssige adfærd, som følge af afbrudt “sund” voksenrelation. Man begynder så at sige, at tale det forkerte “sprog” til en given følelse. Personlig udvikling har til hensigt at lære den enkelte at tale det rigtige “sprog” til respektive følelse.

Borgeren kvalificeres til at mærke indre forandringer, mestrer hverdagen på ny og bryde ud af de mønstre eller adfærd, som kan være en barriere ift. at opnå selvforsørgelse.

 

 

Sprogtræning og IT

EXITplans sprogtræning er en dialogbaseret undervisning som tager udgangspunkt i konkrete arbejds- og hverdagssituationer. Borgeren kvalificeres til at bruge dansksproget aktivt og derved opnå et sprogligt løft, sproglig selvtillid og motivation til at påbegynde sprogskole. Undervisning i brug af computer, smartphone og internet med henblik på at borgeren kvalificeres til selvstændigt at kunne navigere i det digitale Danmark.

Borgeren kvalificeres til at bruge jobnet, Linked In, e-boks, nem-id, netbank mv. og bruge relevante apps.