Aktivitetsbeskrivelse

Vi arbejder konsekvent og er vedholdende i kontakten til borgerne. Det er min og vores overbevisning at en vedholdende kontakt til den enkelte, fordrer noget positivt og borgeren vil opleve, ‘at de også vil mig’ på de dårlige dage. Når borgeren udebliver fra tilbud ser vi det som en kontaktrebus, som skal løses og borgeren får derfor et opsøgende besøg.

Henvisende sagsbehandler orienteres ved udeblivelse fra tilbud.

Heidi Bengtsson

Amdin, Nada og mentor

Primære formål

Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retning for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres til at kunne møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab herunder tilegne sig sociale kompetencer, tolerere forskelligheder, opsøge kulturen på arbejdspladsen, tage ansvar for opgaveudførelsen, rydde op efter sig, indblik i fagsprog og tilegne sig relevante færdigheder i relation til den pågældende aktivitet.
Der arbejdes desuden på en afklaring af arbejdsevne og skånehensyn.

nada

EXITplans medarbejdere er uddannede certificerede NADA behandlere gennem NADA Danmark.
Siden oktober 2018 har EXITplan tilbudt NADA behandlinger som en komplementær

recovery metode til at øge udbyttet af det samlede tilbud. Formålet er lindring af tilstande og styrke borgerens egne ressourcer.

aktiviteter

F.eks snedkerarbejde, kreativt værksted / butik eller køkken.
Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retning for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres til at kunne møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab herunder tilegne sig sociale kompetencer, tolerere forskelligheder, opsøge kulturen på arbejdspladsen, tage ansvar for opgaveudførelsen, rydde op efter sig, indblik i fagsprog og tilegne sig relevante færdigheder i relation til den pågældende aktivitet.

Misbrugskonsulent

EXITplan tilbyder undervisning og individuelle samtaler med misbrugskonsulent. Tilbuddet er for de borgere som ikke er motiveret for egentlig misbrugsbehandling på misbrugscenter.
Livsstilsholdet undervises af vores misbrugskonsulent. Undervisningen tager udgangspunkt i den addiktive personlighed og som pædagogisk redskab anvendes “det fælles tredje”.

Psykoterapi & Coaching

EXITplan tilbyder individuelle samtaler da nogle kan have svært ved at agere i sociale sammenhænge eller har problemstillinger, som kan være svære at åbne op for i gruppen.

Vores psykoterapeut arbejder ud fra den psykodynamiske tilgang. Her handler filosofien om, at vi på et tidspunkt har koblet krop og sind fra hinanden og derfor finder vi ofte overlevelsesstrategierne i enten det ene eller andet, hvilket skaber ubalance. 

personlig udvikling

Personlig udvikling en metode, hvorpå man kan invitere mentalt fastlåste borgere ind i et personligt udviklingsforløb i plenum med ligesindede. Udgangspunktet findes i reelle anonymiserede sager, som er specifikt castet til de deltagende og hensigten er at åbne op for deres ellers undertrykte eller negligerede negative oplevelser. Temaerne i undervisningen spænder lige fra vredeshåndtering, til misbrugs samtaler, hvorpå alting associeres tilbage til barndommen.

jobparat

EXITplan tilbyder undervisning i aktiviteter rettet mod job / praktik. Vi drøfter jobværdier og inspirerer til fremtidig beskæftigelse. Vi støtter borgeren i at søge praktikpladser, løntilskud og/eller ordinært job, fleksjob mv.

sprogtræning

EXITplans sprogtræning er en dialogbaseret undervisning som tager udgangspunkt i konkrete arbejds- og hverdagssituationer. Borgeren kvalificeres til at bruge dansksproget aktivt og opnå et sprogligt løft, sproglig selvtillid og motivation til at påbegynde sprogskole.

FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i forløbet og da der er evidens for, at det har en positiv effekt på psykiske lidelser, er det en vigtig del af indsatsen.
Borgeren kvalificeres gennem træningen til et øget mentalt overskud, energi, bedre helbred, samt at indgå i sociale fællesskaber.

 

M a i l DINE

S P Ø R G S M Å L