Bipolar lidelse

Af Samad Lazaar, PSYKOTERAPEUT

Ordet bipolar betyder 2 ekstremer. 

Der er en del variationer af lidelsen, og jeg vil blot fokusere på på 2 typer. Det gælder for alle personer, der lider af bipolar lidelse gælder, at deres verden er splittet mellem opstemthed eller Den første type har mange ekstreme opstemte perioder og få depressionstilstande, og den anden type har lange perioder af depressionstilstande og få opstemte tilstande. Derfor kan det for den bipolar lidende være svært at navigere i følelserne og leve et sund liv fordi lidelsen kan give betydelige svingninger i energiniveau, stemningsleje og væremåde.


Type 1 kan opleve mange opstemte perioder, som vi kalder for den maniske fase og her oplever den bipolar lidende perioder, hvor de enten føler sig irritable og urolige til fuldstændig usynlige. I denne fase oplever de euforiske perioder, hvor de overskrider den normale følelse af glæde, og glider ind i symptomer som hurtig tankegang, søvnløshed, hurtig talende, impulsive handlinger og risikofyldte adfærdsmønstre. Og uden den rette behandling kan de forekomme oftere, være mere intense og være længere om at aftage.

Type 2 er  den depressive, manifesterer sig forskelligt, hvor de enten sover for længe eller for lidt, overfladiske hobby interesser, appetit forandring, følelsen af at være værdiløs eller skyldig og endeligt tanker om selvmord. Langt de fleste voksne mennesker oplever de samme symptomer som en bipolar lidende har, men fungerer helt tilfredstillende i samfundet og i par forhold. 

Deres adfærd er ikke defineret til en specifik lidelse selvom mønstrene kan appellere til en bipolarlidende. Det skyldes evnen til at kunne vende tilbage til normalen efter en hektisk dag, hvor man skal tænke og handle hurtigt eller vende tilbage til normalen efter en periode, hvor man har været nede pga. udmattethed eller fordi livet byder på negativ forandring, der kan bringe dem i en depressiv tilstand. 

Men for den bipolar lidende er det ikke så nemt at vende tilbage til normalen, fordi sygdommen hænger sammen med den måde deres hjerne er strikket sammen på. 

Derfor kan det have alvorlige konsekvenser for deres forhold, deres økonomiske og/eller personlige sikkerhed. 

Hvad kan forsage en bipolar lidelse ?

Forskere har fundet frem til, at det hænger sammen med hjernestrukturen, hvor 

neurologiske forbindelser ikke har samme stabile processer som ved raske hjerner. 

En sund hjerner fastholder forbindelserne fra neuron til n. euron, og samtidig rydder den op i ubrugelige neuroner for derved at fastholde momentum i forskellige tilstande, træde tilbage og fungerer harmonisk. Det er essentielt for en sund hjerne at fjerne ubruelige neuroner fordi de efterladte neurale stisystemer fungerer som et indre navigationssytem i alle de situationer vi befinder os i. 

Forskere har ved hjælp af avancerede hjernescanningsudstyr fundet frem til at bipolar lidendes hjerne ikke kan rydde op i defekte eller  ubrugelige neuroener og der derfor skabes nye neurale stisystemer, der konstant forstyrrer de ellers harmoniske stisystemer. Med disse forstyrrende stisystemer er konsekvensen, at bipolar lidende udvikler unormale adfærdsmønstre med unormale handlinger og det fører til psykotiske handlinger som blandt andet ses ved hurtigtale, desillusionerede tanker, paranoia eller hallunicationer.  

Trods den viden kan man stadig ikke pinpointe det ned til en enkelt årsag. I virkeligheden er det et mere kompleks problem, hvor hjernes amygdala spiller en stor rolle. 

Amygdala er involveret i tanker, langtidshukommelse og følelsesmæssige processer. I denne del af hjernen er det faktorer som genetik og sociale trauma, der skaber unormaliteter og trigger de symptomer som man altså ser hos bipolar lidende. Tendensen er, at disse nævnte forhold kan findes i den sociale arv, og netop derfor kan vi sige at genetik har en del med det at gøre, men det betyder ikke at der findes et bipolar gen hos bipolar lidende. Istedet findes årsagen til udvikling af en bipolar lidelse i flere forskelige gener, som sammen interagerer og danner et komplekst mønster forskere stadig forsøger at forstå. Årsagen er altså kompleks og konsekvensen ved at have en bipolar lidelse er  en udfordring. 

På trods af det et muligt at begrænse riskofyldte tanker, unormal adfærd og følelser ved at medicinere med Lithium, som altså fungerer ved at reducere udsving og istedet stabiliserer det sunde neurale stisytem. 

I EXITplan styrer vi sammen med vores klient al planlægning der er omkring lidelsen. Det gælder medicin, blodprøver, psykiatriske samtaler, psykiatriske indlæggelser, mestringssamtaler, støtte og vejledning til pårørende. 

Det er vigtigt for mig, at fremhæve lige netop vigtigheden i den pertentlighed der ligger i plan og kortlægning af forløbet. Det er nemlig essentielt vigtigt for at undgå eller reducere psykoseperioden, der kan vare i op til 6 måneder og have alarmerende konsekvenser for klientens eksistentielle situation og ofte også liv og helbred. 

*kontakt forfatter, hvis du ønsker at vide mere om indholdet.