Cases

Følgende  cases viser et kort udsnit af vores erfaringer med borgere, der enten har det svært enten som følge af en dysfunktionel adfærd, mødet med systemet og/eller i afvisning af familien.

Formålet med  beskrivelsen af casene er bl.a. at give jer et indblik i, hvad vi lægger vægt på i et forløb.

Alle sager er uden navn, gruppering eller nævnelse der krænker privatlivets fred. 

Til case 1