EXITplan CASE: Ung mand med krigstraume og skizofreni

Følgende er et virkeligt CASE-EKSEMPEL fra EXITplans sociale arbejde, og handler om vores hjælp til en ung mandlig krigsflygtning med PTSD og alvorlig psykisk lidelse:

Traumeproblematikker kan i nogle tilfælde være kombineret med egentlig psykisk sygdom. Fx stødte EXITplan i sit sociale arbejde på en 24-årig mand som var flygtet fra krig i sit hjemland. Han er psykisk sårbar, men var i første omgang blevet vurderet klar til praktik i butik, men her havde han en dag truet andre med en slagterkniv. Det viser sig efterfølgende at truslen skete som resultat af en psykotisk episode, og at han derfor ikke var ansvarlig for hvad han gjorde.

EXITplan sættes i kontakt med sagen, og vi konstaterer hurtigt at der er tale om en særdeles psykisk sårbar ung mand. Han taler ikke dansk, lider af ekstreme krigstraumer og vi mistænker at han desuden har en anden psykiatrisk lidelse. Vi får hurtigt iværksat psykiatrisk udredning via regionen, og konstaterer efter få samtaler at han er skizofren. Han sættes i behandling med medicin, men han glemmer at tage den ordinerede medicin. EXITplans mentor forslår psykiater at den syge unge mand sættes i behandling med depotmedicin udleveret af en hjemmesygeplejerske. Efter nogen tids “tovtrækning” med psykiatrien gennemføres denne plan, og borgeren kommer hurtigt i bedring. EXITplan samarbejder med hjemmesygeplejen og vores mentor får desuden mulighed for at låse sig ind i borgerens hjem hver 14.dag for at tale med ham og medvirke til hans almene velfærd.

Sideløbende har kommunen iværksat en forholdsvis stor indsats med daglig støtte.  Der iværksættes Almen Daglig Livsførelse (ADL) træning med borgeren. I dette tilfælde er der tale om at den unge, skizofrene og dybt traumatiserede mand skal (gen)lære meget grundlæggende ting. Fx at affald lægges i en pose og når posen er fyldt skal den i skraldecontaineren.

Da det således tyder på at vores borger mangler helt grundlæggende færdigheder samt er meget forpint af sygdom og traume, bliver det forslået at han kommer på et opholdssted hvor der er dagligt støtte. Det ville vi også konkludere, men vores erfaring i denne slags sager viser dette vil være en for kontrastfyldt og brat overgang for den unge mand. Mange psykisk syge er (forståeligt) modstræbende overfor at komme under konstant pleje og opsyn, og vi har før set at psykiatriske patienter med denne type lidelse bliver meget angste ved tanken, og at deres tilstand forværres.

Desuden bør man tage i betragtning at hvis denne løsning IKKE viser sig at fungere, kan man desuden risikere at afholde udgifter uden udbytte for nogen parter. Men først og fremmest vurderer vi i hver enkelt sag, i samarbejde med kommune og psykiatri, på hvad der er bedst for personen. 

I dette tilfælde forslår vi at den 24-årige mand fortsat støttes med daglig ADL træning. Vi har som mål at han på sigt kommer på et passende opholdssted. Han får herved tid til at vænne sig til tanken. Overgangsfasen er rolig og i meget tæt samarbejde med EXITplans mentor som følger ham indtil han er godt indkørt på opholdsstedet, og kan følge deres retningslinjer.

Dette er bare et eksempel på hvordan EXITplan, i tæt samarbejde med kommune og læge, har hjulpet et medmenneske til en langt bedre, og ikke mindst værdig, tilværelse. Vi arbejder hver dag med psykisk syge og traumatiserede mennesker, så vi har en bred erfaring kombineret med et humant menneskesyn.

Vi hos EXITplan tror på at ALLE har ret til et værdigt liv, og hvert eneste menneskes liv er værd at kæmpe for.

Aktivitetsbeskrivelse

Download Fitness beskrivelse fitnessbeskrivelse

Download Svømning beskrivelse: svømningbeskrivelse

Download Motionsbeskrivelse: motionbeskrivelse

Download Køkkenbeskrivelse: køkkenbeskrivelse

Download sprogbeskrivelse: sprogtræning

Download ESKÅVEbeskrivelse:ESKÅVE,

Download Tekstilværksted:Teksilværksteder

Download kreativt værksted: Kreativt værksted

Download brochure: Morgenvækning

Download beskrivelse: sprogtræning

Download beskrivelse: IT

Download Folder

Download Piktogram_mentorstyring

Morgenvækning

Morgenvækning

 

Aktivitetsbeskrivelse

Morgenvækning tilbydes borgeren som en støttefunktion, for at sikre at denne møder til sine aktiviteter rettidigt. Formålet er, at borgeren på sigt selv skal tage ansvar for rettidigt fremmøde, og derfor tilbydes morgenvækning i en begrænset periode.   Der arbejdes med 

  • motivation og fastholdelse i planlagte aktiviteter
  • anerkendelse af borgerens eksistentielle udgangspunkt

Udbytte 

  • at  borgeren på sigt selv tager ansvar for rettidigt fremmøde
  • at borgeren bliver motiveret til at møde

Download brochure: Morgenvækning

 

 

 

4820780-akj_brevkasse_doven

Morgenvækning

Morgenvækning

 

 

Aktivitetsbeskrivelse

Morgenvækning tilbydes borgeren som en støttefunktion, for at sikre at denne møder til sine aktiviteter rettidigt. Formålet er, at borgeren på sigt selv skal tage ansvar for rettidigt fremmøde, og derfor tilbydes morgenvækning i en begrænset periode.

 

Der arbejdes med 

  • motivation og fastholdelse i planlagte aktiviteter
  • anerkendelse af borgerens eksistentielle udgangspunkt

 

Udbytte 

  • at  borgeren på sigt selv tager ansvar for rettidigt fremmøde
  • at borgeren bliver motiveret til at møde

 

Download brochure: Morgenvækning

4820780-akj_brevkasse_doven

Værksted i Solrød

Det nyeste tiltag er vores værksted, som åbner senest d. 1 april 2015. Formålet er afklaring af særligt udsatte borgere ift. arbejdsmarkedet. Opgaverne er montage, møbelpolstring og møbelrenovering. Ligeledes vil der på sigt være en funktion, der varetager logistik føring. Vi glæder os meget til åbningen, som lanceres på FB og LinkedIN   IMG_2840

EXITplan støtter politiet

Billed til diplom _MG_6823Dansk politi løber i år for kræftens bekæmpelse, og har i den anledning åbnet op for sponsorer. Det har vi naturligvis valgt at støtte op omkring, og derfor har vi valgt at støtte en Vicepolitikommisær fra Københavns politi når han stiller op til Copenhagen Marathon 2014. God vind

 

Læs artiklen her : Artikel Politiet løber fra kræften_Politiidræt nr.4_2014

Exitplan støtter lokalsamfundet

Exirplan støtter lokalsporten

EXITplan støtter HAVDRUP HGI årgang 2006. Jeg er begejstret for dette hold, da de har vist en kollosal udvikling de sidste 12 måneder. De møder til træning, giver sig 100% hver gang og ikke mindst er de gode kammerater på og uden for banen.