EMPOWER - PIGEGRUPPEFORLØB

Forløbet henvender sig til kvinder i alderen 18-29 år der ud over, at have komplekse problemstillinger, som dobbeltdiagnoser, misbrug, lavt selvværd og omsorgssvigt, også mangler en til knytning til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet.  

Formålet med gruppeforløbet er, at:

“ styrke og motivere den enkelte deltagers ressourcer gennem undervisning og sparring med andre i lignende livssituation, samt at opnå retning på beskæftigelse“

Vi arbejder med personlig udvikling, primært for at styrke deltagerenes selvindsigt i eget liv, så de opnår et styrket selvværd. Et styrket selvværd fremmer mulighederne for at handle konstruktivt og målrettet, og derved motivere den enkelte deltagere til at opnå personlig udvikling og fastholde sig selv i beskæftigelse.

Undervisning foregår i små grupper bestående af maximalt 6 piger, og strækker sig over 10 moduler. 

ER DU PIGE ?

ER DU MELLEM 18 OG 29 ÅR ?

VIL DU ARBEJDE MED DIG SELV ?

VIL DU I BESKÆFTIGELSE?

Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.