Forløbene

Forløbsbeskrivelse

EXITplan tilbyder 3 forskellige forløb, som omfavner de respektive målgrupper, der er be skrevet under lovgivning og målgruppe.

 

Opkvalificeringsforløb 6 uger bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og prædefineret skabelon, der giver den enkelte borger en generel forståelse for det danske arbejdsmarked. Borgeren vil opnå grundlæggende viden og færdigheder til at kunne begå sig på en arbejdsplads. Læringsudbyttet i forløbet giver borgerne en bred forståelse af arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold, samt opnåelse af konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte, når de kommer i beskæftigelse.

Formålet er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mentorforløb kan vare mellem 8 og 13 uger og har til hensigt, at fremme at borgere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob, integrations- programmer eller ordinær ansættelse. Formålet er at sikre et stabilt forløb gennem fastholdelse og motiverende samtaler og derved bidrage til, at borgeren får mulighed for at opnå beskæftigelse.

Vejledning og afklaringsforløb 13 uger (deltidsforløb 15 timer eller fuldtidsforløb 25 ugentligt) bygger på flere aktiviteter, der har til hensigt at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Formålet med forløbet er at opkvalificere til arbejdsmarkedet ved brug af aktiviteter og praktik.

Vores ungeforløb har fokus på den gode overgang til voksenlivet. Den unge vil opleve en struktureret hverdag med daglige aktiviteter hvor der arbejdes med to spor. Dels den direkte afklaring af den unges fremtid som relatere sig til uddannelse og arbejdsmarkedet, og dels det som vedrører den unges livssituation og de barriere der må være i forhold til at leve et selvstændigt ungdoms- og voksenliv. Den unge vil opleve én indgang til at opnå den støtte der er behov for. En virksomhedsnær indsats samt en støttekontaktperson som arbejder ud fra de opstillede mål i handleplanen, formuleret af sagsbehandler, fra henvisende kommune.

Vores indsats er helhedsorienteret fordi de unge som vores tilbud henvender sig til, ofte har forskellige problemstillinger, som begrænser adgangen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Vores målgruppe kan ofte betegnes som følgende:

Unge som er mellem 16-23 år med komplekse problemstillinger / kaotisk liv

Unge som har tilbragt store dele af deres barndom og /eller tidlige teenageår på institutioner

Unge som har en kriminel baggrund, er kriminalitetstruet og evt. færdes i bandemiljøet.

Unge med psykiatriske diagnoser

Unge med misbrug

Unge med dobbeltdiagnoser

Unge som ikke har tilknytning til hverken arbejdsmarkedet / uddannelsessystemet

Langager 4 · 2680 Solrød Strand · CVR 36896620 · 77348686