Forløbene

Forløbsbeskrivelse

EXITplan tilbyder 3 forskellige forløb, som omfavner de respektive målgrupper, der er be skrevet under lovgivning og målgruppe.

 

Opkvalificeringsforløb 6 uger bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og prædefineret skabelon, der giver den enkelte borger en generel forståelse for det danske arbejdsmarked. Borgeren vil opnå grundlæggende viden og færdigheder til at kunne begå sig på en arbejdsplads. Læringsudbyttet i forløbet giver borgerne en bred forståelse af arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold, samt opnåelse af konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte, når de kommer i beskæftigelse.

Formålet er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mentorforløb kan vare mellem 8 og 13 uger og har til hensigt, at fremme at borgere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob, integrations- programmer eller ordinær ansættelse. Formålet er at sikre et stabilt forløb gennem fastholdelse og motiverende samtaler og derved bidrage til, at borgeren får mulighed for at opnå beskæftigelse.

Vejledning og afklaringsforløb 13 uger (deltidsforløb 15 timer eller fuldtidsforløb 25 ugentligt) bygger på flere aktiviteter, der har til hensigt at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Formålet med forløbet er at opkvalificere til arbejdsmarkedet ved brug af aktiviteter og praktik.

Projektets formål er at tilbyde konkret aktivitet af forskellig art; fx snedkerarbejde ved EXITplans søstervirksomhed Wood2Wood som er beliggende i umiddelbar forlængelse af EXITplan. Derudover skal projektet omfatte støtte, vejledning samt udviklende og motiverende samtaler. Hvis borgeren ønsker det, tilbyder EXITplan også coaching og psykoterapi.

Projektets formål er desuden at formulere og opsættespecifikke og realistiske mål samt delmål for den enkelteborger. EXITplans erfarne mentorer vil lægge en individuel plan for borgeren som deltager i projektet. En plan som vil strække sig over 6-12 måneder, og som jævnligt vil blive evalueret og tilpasset den enkeltes personlige udvikling, ønsker og helbred.

 

 

Langager 4 · 2680 Solrød Strand · CVR 36896620 · 77348686