Om EXITplan

EXITplan! HVEM ER VI?

7363-50

 

 

 

 

 

Samad Lazaar, direktør

 

EXITplan er en privat aktør som tilbyder individuelle løsninger, afklaringsforløb og opkvalificeringforløb, samt vejledning og mentorforløb.

Mit navn er Samad Lazaar, og jeg startede EXITplan i 2011 med det formål at skabe og tilbyde individuelt tilrettelagte forløb for borgere med behov for afklaringsforløb, og/eller behov for med et særligt behov for støtte. Målet for denne hjælp fra EXITplans side, er at bringe den enkelte kursist/borger nærmere arbejdsmarkedet, nærmere selvforsørgelse – og et bedre liv.

EXITplans mission er, og har altid været, at dyrke en anerkendende tilgang til den enkelte borger. Med udgangspunkt i den enkeltes problemstilling, lægger vi en detaljeret plan. En plan som omsættes til handling. I dag har vi adskillige års erfaring med denne metode, og er stolte af at kunne konkludere at den anerkendende tilgang og vores pædagogisk praksis giver et gode resultater – i flere henseender. Med udgangspunkt i den enkelte borgers livsforhold og betingelser, skaber EXITplan en nær relation mellem jobplan og den enkeltes forhold. Desuden holder vi fokus på samtale og samspil mellem mentor og mentee, og tilskynder vilje og drive til positiv forandring.

Alle vores forløb er helhedsorienterede og omfatter faglig, sproglig og personlig udvikling. Med udgangspunkt i en empatisk og pædagogisk praksis skabes en god relation til den enkelte borger. Så snart den gode relation er opbygget, arbejder vi fremad på en struktureret, anerkendende og konsekvent måde. Målene for den enkeltes forløb fastlægges så disse er både tydelige, gennemskuelige og realistiske.

Ved EXITplan er det vores erfaring at der gennem struktur i forløbet, sammenhæng i indsatsen og stor vægt på interpersonelle processer, opbygges en solid og tæt relation mellem mentor og borger – “basic trust”.

Vi arbejder ud fra fire pædagogiske, motiverende principper:

1. Gensidig respekt og anerkendelse

2. Realistiske mål og delmål

3. Struktur i forløbet

4. Tydelige mål for borgeren

EXITplans arbejde siden 2011 har skabt interesse hos samarbejdspartnere og andre aktører. Vi bliver ofte inviteret til holde oplæg og foredrag. Vi bliver jævnligt besøgt af socialrådgiverstuderende, sagsbehandlere, psykologer og andre, og vi er naturligvis glade for at dele vores viden og erfaring med andre. Hos EXITplan har vi den indstilling at ” hvis det virker”, så del det med andre. Det er vores oprigtige ønske at alle der arbejder med mennesker, kan benytte sig af den viden vi har erfaret os gennem mange år. Således er videndeling også et grundprincip som vi er stolte af, og oplysninger om vores pædagogik, principper, psykologi og metoder er frit tilgængelige til download via vores website; www.exitplan.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os per telefon, e-mail eller til at komme forbi til en kop kaffe!

 

samad-lazaar