Hvem er vi ?

Fagpersoner som er tilknyttet EXITplan: Socialrådgiver, sociale mentorer med bred erfaring med psykisk sårbare unge, bande og misbrugsspecialist, psykoterapeut, snedkermester, skrædder,  administrativ medarbejder og personlig træner.
Socialrådgiver

Funktionen er sparring med sagsbehandlere og myndigheder og med udgangspunkt i lovgivningen, så den faglige kvalitet er i højsæde

Sociale mentorer

Funktionen er tæt kontakt med borgeren på dagligt plan. Mentorerne i EXITplan har en bred erfaring med psykisk sårbare borgere med og uden kriminel tilgang til livet og med og uden misbrug. De er "ildsjæle" og har en professionel tilgang til opgaven, som udføres med stor faglig dygtighed

Coaching og terapi

Funktionen tilbyder fastlåste borgere muligheden for personlig udvikling. Hertil gælder både misbrugsbehandling og/eller motivation ud af fastlåsthed.

Snedkermester

Funktionen ligger i ESKÅVE.dk, hvor EXITplans afklaringscenter har til huse. Motiverede borgere har muligheden for at dygtiggøre sig inden for bl.a træ og metal og fremme egne muligheden for at komme i beskæftigelse.

Adminstrativ funktion

Funktionen er essentiel for EXITplan. Her sikres dels at koordinering og korrespondance fra myndighederne når ud til respektive mentorer eller borgere dels administrative bevægelser og oplæring af borgere ift. ca, økonomi, e-boks, skat, sundhedsvæsen mv.

Langager 4 · 2680 Solrød Strand · CVR 36896620 · 77348686