Lovgivning [OLD]

Målgruppe og beskrivelse:  

Lov om en aktiv beskæftigelseindsats (LAB) §6 nr:

3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19

13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Mentorforløb: LAB §167

Vejledning og opkvalificering: LAB §90/91

Socialpædagogisk støtte: Serviceloven (SEL) §85

Tilbud til unge under 18 år: Serviceloven (SEL) §52 stk 3. nr. 8