Transparens og gennemsigtighed

I EXITplan skaber vi transparente og trygge forløb for den enkelte borger, gennem en tydelig, imødekommende og nærværende tilgang. 

Som henvisende sagsbehandler vil du ligeledes opleve transparens, tydelighed og tryghed i indsatsen. Ved visitation modtages login til vores system, hvor borgers journaler og aftaler kan tilgås. 
Vores borgere følges tæt af en personlig mentor, som er matchet ud fra ressourcer og barriere, hvilket sikre at mentor har de rette kompetencer til at skabe positiv forandring og retning i borgerens liv. 

Indsatsen koordineres således, at aktiviteterne både stemmer overens med målene i jobplanen, og giver mening for borgeren. 

Mentor leverer journaler efter hver aftale med borger, som kvalitetssikres af faglig leder og senere danner grundlag for en statusrapport. Der vil ved hvert journalnotat indgå en vurdering af, om der kan være forhold, som sagsbehandler skal orienteres om, og en eventuel regulering af indsatsen, sker altid i samråd med henvisende sagsbehandler, borger, mentor og faglig leder.

Louise Harris

Kontakt EXITplans faglige leder ved behov for uddybning af indsats, lovhjemmel og priser.