Heidi Bengtsson

Heidi Bengtsson er ansvarlig for administrationen og regnskab og er tovholder på al kommunikation fra vores samarbejds-partnere. 

 

Det er Heidi, der også tager sig al administration ifm. praktikdokumenter, enkelt ydelser, bookinger og andre administrative bevægelser. Endeligt er det Heidi, som tager sig af alle henvendelser på mail fra hjemmesiden.


Sikker email Heidi