Heidi Bengtsson

Heidi Bengttson er ansvarlig for administrationen og er tovholder på al kommunikation fra vores samarbejdspartnere. Det er Heidi, der også tager sig al administration ifm. praktikdokumenter, enkelt ydelser, bookinger og andre administrative bevægelser. Endeligt er det Heidi, som tager sig af alle henvendelser på mail fra hjemmesiden.


Sikker email Heidi