Heidi Bengtsson

Heidi Bengttson er ansvarlig for administrationen og er tovholder på al kommunikation fra vores samarbejdspartnere. Det er Heidi, der også tager sig al administration ifm. praktikdokumenter, enkelt ydelser, bookinger og andre administrative bevægelser. Hun er katalysatoren i virksomheden.

E: heidi@exitplan.dk

25 942 942

7734 8686