Necmi Ceran

Necmi har stor erfaring indenfor bandemiljøet og kender til kulturen og hverdagen. Hans daglige virke består i, at han coacher, motiverer og fastholder unge, såvel som voksne med kriminel baggrund ud af miljøet.

Necmi taler både kurdisk og tyrkisk og agerer i visse sammenhænge også som tolk i sager, hvor borgeren ikke taler dansk.


Sikker email til administrationen