Håndtering og bearbejdning af VREDE

Når du er vred er dine chancer for at få tilbudt hjælp og omsorg langt mindre.

Utålmodighed, “kort lunte” og ikke mindst den vrede disse uhensigtsmæssige distance og du skubber andre mennesker fra dig. Vrede er en almindelig  I modsætning hertil mødes vemod og sorg ofte med omsorg.

Hvis du har tendens til at opholde dig i vreden, og ignorerer de underliggende følelser, kan det have flere årsager. Måske magter du ikke at se den underliggende sorg og/eller traume i øjnene – det som er årsagen til din vrede.Måske kan du ikke udholde den følelse af afmagt der er i at erkende, at der er noget du ikke har kontrol over.virker det (tilsyneladende) lettere at være vred på livet og rase imod andre – selv hvis mod de der måske prøver at hjælpe. Vreden kan blive en dårlig vane man anvender for at klare smerten, og derved (forsøge) at undgå smerten indeni. Hvis du har det sådan, (mis) bruger du en negativ reaktion – vreden – for at kunne rumme den angst, smerte og/eller sorg du føler inderst inde.

Der findes et gammelt ordsprog: Tre ting kan ikke forblive skjult længe: Solen, Månen og sandheden! Lige som Solen og Månen kommer frem på himlen hver dag og nat, vil sandheden også altid komme frem. I denne sammenhæng er “sandheden”  de indre følelser der ligger til grund for din vrede.

Det er ikke ualmindeligt at denne smerte-betingede vrede rette sin vrede mod gamle relationer, som har svigtet; fx ens forældre eller andre der burde have været bedre rollemodeller i ens barndom og/eller ungdom. Mange vil ikke anerkende at “Sket er sket”, og derved kommer man ind i en selvdestruktiv “ond cirkel” af vrede og smerte, som kun bliver værre og værre hvis man ikke får hjælp til at bryde den. Det er her EXITplan og vores mentorer , som har års erfaring i håndtering af vrede og relaterede problematikker.

EXITplan tilbyder coaching og undervisning i identificering af de grundfølelser og mellemliggende følelser som ligger til grund for vrede og agression.
Typisk får vi hos EXITplan cases genenm kommuners jobcentre, med det mål at fastholde borgerne i beskæftigelse, men vi har også modtaget cases fra familieafsnittet, hvor der har været behov for bearbejdning af vrede og/eller andre negative følelser.
Vi har haft succes med at hjælpe enkeltindivider, men også at vores coaching af forældre har været til stor gavn for hele familien. Ikke mindst for børnene.
Anger 2 - images