Familieindsats

Vi har flere cases, hvor familien får besøg af en specialkonsulent, der i familiens eget rum hjælper med at løse de udfordringer, der kan være. Oftest kommer opgaven fra familieafdelinger og i samarbejde med PPR, hvor man har vurderet at behovet for en intensiv støtte i eget hjem har en effekt. IMG_2991

Specialkonsulenten kommer flere gange om ugen og støtter op omkring de udfordringer der er. Sideløbende med den praktiske støtte observeres der også. Informationerne tilgår både retur til familieafsnittet og EXITplans eget team, som drøfter indsatsens effekt og om mulighed for at optimere tilgangen.

Som ex. tager vi fat “hands on” med konkrete og eksistentielle problemstillinger mens vi er tilstede i hjemmet. Vi lader forældrene gøre, som de plejer og når der er tid og rum, så gennemgår vi scenariet og anskuer/perspektiverer alle handlinger konstruktivt kritisk.

Formålet med denne tilgang er at skabe refleksioner og derved grobund for forandring.