Psykisk syg?

Illustration af skizofren person

Særligt i vores kontakt til psykisk syge borgere, oplever vi desværre ofte at disse modtager forkert eller helt utilstrækkelig støtte. Hvis du eller en du kender, kæmper med psykisk sygdom (skizofreni, bipolart syndrom, depression, svær angst – eller noget helt andet). Hos EXITplan kan vi hjælpe med at skaffe den enkelte den rette behandling, samt tilbyde et forløb hvor vi hjælper og støtter vedkommende i hverdagen.

Hos EXITplans er det vores indgangsvinkel at folk med psykiske problematikker først og fremmest er mennesker, som fortjener et godt liv. Hos EXITplan respekterer vi alle uanset deres baggrund og psykiske helbred. Desværre oplever mange psykisk syge mennesker at miste kontakten til virkeligheden, hvilket medfører at deres tolkning af omverdenen bliver så personligt anderledes og privat at den kan være meget svær at forstå for andre mennesker.

 

Illustration af skizofren person

 

Dette fører meget ofte til at vedkommende isolerer sig fra omverdenen, hvilket kun forværrer tilstanden. EXITplans mentorer fastholder borgere med psykiske problemer i deres planlagte medicinske behandling. Derved kan vi for, selv de dårligst stillede borgere, skabe et så stabilt fundament. Gennem tålmodig samtale og motivation oplever vi ofte at vi kan trænge ind og skabe en positiv forandring. Vi forstår vigtigheden af at fastholde den medicinske behandling og en fast rutine, da manglen på hjælp kan skabe meget stor uligevægt i deres sind og decideret psykose. Det er af alt afgørende betydning at undgå psykotiske episoder, da en person i denne tilstand meget ofte handler irrationelt og selvdestruktivt, hvilket naturligvis er til ugunst for dem selv og andre.

EXITplan tilbyder en hjælp som kan gøre en afgørende forskel for mennesker der kæmper med psykisk sygdom, da det er vores medmenneskelige pligt at hjælpe andre mennesker til et godt og værdigt liv – uanset hvilke problemer vi står overfor.