Krigens traumer – og recovery

Vores Verden er desværre ikke et fredeligt sted.

Mange mennesker er nødt til at flygte fra krig. Andre støder desværre på helt andre voldsomme oplevelser i deres liv. Fælles for de der har oplevet krigshandlinger og de der oplever andre voldsomme, ekstremt ubehagelige oplevelser i deres liv, er at de kan udvikle alvorlige lidelser i deres sind som følge heraf; et traume som kan synes uoverkommeligt – men langt de fleste kan hjælpes hvis de modtager den rette professionelle hjælp, støtte og, i nogle tilfælde, medicinske behandling.

Vi hos EXITplan vil meget gerne gøre en forskel for mennesker der kæmper med traumer.

Hos EXITplan er vi naturligvis klar over at mennesker der har oplevet krig, ofte støder på en lang række problemstillinger som følge af deres voldsomme oplevelser. Det kan være fysiske, sociale og/eller psykologiske problemer/psykiatriske problemer. Ofte kommer disse først “op til overfladen” når den værste fare er drevet over – når man som flygtning har forladt sit hjemland og fundet asyl i et andet land, som fx i Danmark.

Det er ikke let at være flygtning. Måske har man ladt hele eller dele af sin familie tilbage bag sig. Måske har man oplevet deciderede krigshandlinger, som har sat sig fysiske og/eller psykiske ar på én. Mange udvikler voldsomt posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) som følge af  krigshandlinger. PTSD er en alvorlig psykisk lidelse fremkaldt af en voldsom personlig oplevelse. De fleste ofre for krig udvikler ikke PTSD, og det er mindre sandsynligt (men slet ikke sjældent) at børn udvikler PTSD, er det vigtigt at opdage og behandle lidelsen på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt efter den voldsomme oplevelse der har forårsaget PTSD.

EXITplan har erfaring i det at give den rette støtte til mennesker der lider af PTSD. EXITplan kan tilbyde mennesker som har oplevet overgreb, ulykke, krig eller andre traumatiske oplevelser,  et psykoterapeutisk forløb med dertilhørende mentorstøtte. Borgeren tilbydes at vedkommende kan komme og være i rolige omgivelser – i det omfang vedkommende har lyst.

Borgeren vil være i tæt kontakt med sin mentor, og jævnligt blive tilbudt terapeutiske, motiverende og beroligende samtaler. Dette kan ske i eget hjem eller på EXITplans adresse i Solrød Strand.