Vejledling og afklaringsforløb

Adfærd menes at være genetisk bestemt, men er også påvirket af miljø og mennesker.

Adfærd menes at være genetisk bestemt, men er også påvirket af miljø og mennesker.


Vejledning og afklaringsforløb finder hjemmel i LAB loven,  og har til formål at udvikle din arbejdsevne – så du på sigt kan varetage et arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

Forløbet sammensættes i en ugeplan på op til 25 timer (fuldtid) eller 15 timer (deltid), som består af  forskellige indholdselementer, der er særlig tilrettelagt udfra og i forhold til den enkelte borgers behov.

Hvad er et vejledning og afklaringsforløb?

Forløbet er en afklaring af dine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet eller i forbindelse med indstilling til rehabiliteringsteamet i din respektive kommune.

Det betyder i korte træk at:

  • du har været syg eller på anden måde været væk fra arbejdes markedet.
  • du er ny borger i kommunen og modtager offentlig hjælp
  • du har modtaget offentlig hjælp i en periode.
  • du har behov for en afklaring af hvilke arbejdsopgaver du fremover vil kunne arbejde med.

Forløbet er tilrettelagt over 13 aktive uger.

Hvordan?

Visitationen afklares af din sagsbehandler sammen med dig.

Din sagsbehandler kontakter EXITplan og booker et møde.

Du (og din sagsbehandler) møder ind i EXITplan, hvor I modtages af Samad Lazaar, Direktør for EXITplan Aps. Her vil du få en rundvisning og hilse på resten af EXIT teamet.

På mødet afklares det  hvornår du skal møde 1. gang.

Hvornår og hvilket indhold?

Du og din sagsbehandler aftaler, hvornår du starter dit  forløb.

Da der kan være ventetid på pladsen, er det vigtigt at du møder som aftalt.

Bliver du forhindret i at møde, skal du kontakte EXITplan. Vi orienterer din sagsbehandler om fravær og årsag.

I forløbet arbejder du med opgaver, som vi bliver enige om vil fremme dine muligheder for at komme tættere på selvforsørgelse.

Hvad skal du?

Møde til aftalt tid dagligt.

Medbringe dit gode humør.

Samarbejde omkring de aftalte tiltag.

Så vil vi…

Tage godt imod dig så du føler dig godt tilpas.

Via observationer og samtaler med dig afklare de spørgsmål der er stillet til din arbejdsevne.

Vejlede dig.

Sikre dialog til din sagsbehandler under arbejdsprøvningen.

Beskrive dine personlige kompetencer og ressourcer, så klart som muligt.

_DSC7653

Mentorsamtaler i det fri

_DSC7644

Sprog&Kompetence værksted

_DSC7347

Trygt og roligt undervisningslokale

_DSC7559

Elevplanche

_DSC3701

Køkkenværksted