Støttekontaktperson

 

EXITplans tilbud efter Serviceloven §85 er en socialpædagogisk indsats (støttekontaktperson)

 

Indsatsen har det hovedformål at bidrage til at skabe en tilværelse for borgeren på vedkommendes egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at den pågældende kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Kandidater der visiteres efter Serviceloven har typisk en sindslidelse der er barrieren for at føre et almindelig liv, idet de har en betydelig nedsat funktionsevne.

 

Vi tilbyder støttekontaktperson ordning med flg. indsatser:

  • Generel socialpædagogisk støtte.
  • Støtte-/kontaktpersonen giver hjælp, omsorg og støtte til optræning af sociale færdigheder.
  • Støtte og hjælp til at skabe struktur i dagligdagen
  • Støtte og motiverer til at træffe selvstændige valg
  • Råd og vejledning til at få indflydelse på egen situation
  • Træne mestringsstrategier (adhd)

 

Prisen for det er varierende og timebaseret. Afgørende er hvilken lidelse de har og vi fakturerer på timepris.

Kontakt os for prisliste