Stress forløb

Stress kan betegnes som en belastningstilstand og belastningen opstår når krav overstiger den enkeltes ressourcer. Stress kan også være en kortvarig tilstand som gør det muligt at handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer, men langvarig belastning derimod udgør en trussel mod helbredet. Kravene kan både relatere sig til arbejdslivet og/eller privatlivet. Den enkeltes tilgang til kravene er afgørende i forhold til i hvor høj grad man bliver stresset af situationen. Men uanset årsag og udgangspunkt, kan langvarig belastning og dermed stress, være så invaliderende at man i en periode må være sygemeldt fra sit arbejde, og almindelige dagligdags ting som man tidligere har mestret, synes lige pludselig uoverskuelige.

Forudsigelighed kan være afgørende når man er stressramt hvorfor der i vores forløb arbejdes med en fast struktur parallelt med, at give den enkelte deltager redskaber til at skabe mest mulig forudsigelighed i hverdagen, udenfor undervisningsdagene.

 

EXITplans stress forløb er sammensat af følgende:

  •  Samtaler med psykoterapaut / gruppeundervisning (psykoeducation)

  •   Mindfulness /meditation

  •   Fysisk aktivitet

  •   Nada

Samtaler med psykoterapeut har til formål, at den enkelte opnår forståelse for egne adfærdsmønstre, så fremadrettede handlinger er rationelle og bevidste. Klienten træner sig selv til at være åben overfor, hvad der opstår i sindet så opmærksomheden skærpes. Klienten får en kombination af læring, vejledning, støtte, mentoring, mentaltræning, mindfulness samt coaching i små doser.

Mindfulness træner opmærksomheden. Man noterer undervejs det der dukker op og acceptere.
Meditation bidrager til en bevidst koncentration.
Samlet har det til formål at fastholde opmærksomheden i nuet frem for at hænge fast i noget som er sket. Formålet er reducere stress symptomer og styrke en kærlig tilgang til sig selv. Stress opstår ofte når vi ikke passer på os selv, og det er vigtigt at vende et venligt blik indad og styrke det positive sind.

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i forløbet og der er evidens for, at det har en positiv reducerende effekt på stress. Der er fokus på at starte med en lav intensitet og gradvist øge intensiteten ligesom varigheden gradvist øges.

Nada anvendes som en komplementær recovery metode til at øge udbyttet af det samlede tilbud. Formålet er lindring af tilstande udløst af stress og styrke borgerens egne ressourcer sideløbende med undervisningen således, at den samlede indsats styrkes. Nada tilbydes af EXITplans certificerede Nada-udøvere min. 2 gange ugentligt i forlængelse af undervisningen.

Formål med forløbet

Det overordnede formål er, at den enkelte borger raskmeldes og opnår tilknytning/tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målet er, at nedbringe den enkeltes stresssymptomer samt øge den enkeltes ressourcer således at man i fremtiden kan stå imod nye belastninger, og dermed har forløbet også et forebyggende formål.

Indhold:

Gruppeforløbet strækker sig over 10 uger med 1 undervisningsdag om ugen og 1 dag med fysisk aktivitet. Nada tilbydes begge dage. Der er derudover mulighed for i alt to individuelle samtaler med psykoterapeut.

Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.