Teamet…

_______________

Samad Lazaar

Psykoterapeut, mentor

Det gør mig glad, at se andre vokse i deres udvikling som følge af både min indsats og holdets. Det er det hele værd når vi står den sidste dag i forløbet og siger farvel til hinanden, velvidende at vi siger farvel til en borger, som vi ved har fået et skub i den rigtige retning.

_______________

Heidi Bengtsson

Administration, mentor

Det gør mig glad at se vores kursister udvikle sig og lære, at værdsætte livet på ny og opleve deres glæde og begejstring, når de føler at de får en ny chance.

Det gør mig glad at være i besiddelse af en løsning, udarbejde tabeller og Excel-ark over mål og regnskab m.m. Så når vores kursister har brug for støtte til at begynde livet på en ny måde, er jeg klar til at hjælpe med: overblik over økonomi, kontakt til kreditorer mhp. afdragsordninger og andre instanser, som læger, psykiatrien m. flere, samt forståelse af den digitale verden, hvis vores kursist er ny i Danmark. (E-boks, netbank, skat.dkborger.dk)


Det gør mig glad at kunne tilbyde vores kursister NADA, da det kan hjælpe ALLE til at få ro på krop og sind.

_______________

Louise Harris

Socialrådgiver, Faglig leder

Det gør mig glad når vores borgere får øje på egne ressourcer, kan se sig ud af meningsløshed og opnår håb for fremtiden. Det gør mig glad at temaet altid er engagerede i vores sparringsmøder og at vi i fællesskab, gennem sparringsmetoden ’sags- og episode analyse’, opnår en fornyet energi og faglig skarphed på den enkelte indsats. Det gør mig ligeledes glad at jeg i mit daglige arbejde møder engagerede og dygtige samarbejdspartnere, som er med til at løfte opgaverne i et fælleskab. Det giver en god synergi i indsatsen.


Jeg er uddannet socialrådgiver og indenfor socialfaglig ledelse. Jeg har flere års erfaring i arbejdet med udsatte unge fra jobcenterregi, socialmyndighed og det private.Gennem min erfaring har jeg opnået viden og kompetencer til, at få øje på hvilke indsatser, der virker for borgere med komplekse problemstillinger.

Jeg kan begå mig i hele den sociale lovgivning, og bestræber mig på at holde mig opdateret. Jeg er optaget af kvalitetsudvikling og ny viden på det sociale område således, at vores indsats optimeres.

 Jeg mener at alle mennesker ønsker at være en del af arbejdsfællesskabet, og at alle uanset forudsætninger, har ret til en plads på arbejdsmarkedet. 

_______________

Necmi Ceran

Det gør mig glad, at møde ind til et team, der er engageret for den enkelte borger. Vi passer alle på borgerne og vi passer også på hinanden. At gøre en forskel for det enkelte sårbare menneske er mit daglige mål.