Visitation

Visitation af borgere til EXITplan sker ved henvendelse til Louise Harris, louise@exitplan.dk eller på telefon 53768686. Ved henvendelse oplyser sagsbehandler om borgerens problemstillinger og mål. EXITplan laver en målgruppevurdering og der indkaldes til en visitationssamtale hvor borgeren, sagsbehandler og EXITplan deltager.
EXITplans mål for visitationen er som følgende:
  • Der etableres kontakt til den enkelte borger – en kontakt som skal opleves respektfuld og tillidsvækkende.
  • Afklaring af borgerens nuværende situation og behov.
  • Information om vores tilbud og aktiviteter
  • Lave aftaler om konkret deltagelse i relevante aktiviteter
  • Aftale om opstartsdato.