Læs mere om

Angsten må ikke styre dig

Der findes mange psykoterapeuter i Danmark og alle bruger forskellige metoder for at hjælpe dig af med din angst. Læs mere om angst her.

Lær at håndtere din angst

Uanset den situation, der har udløst din angst skal du altid huske, at du kan helbredes, hvis du ønsker det. Med den rette terapeut kan du lære at håndtere din angst, og dog skal du huske på, at angsten kan komme tilbage i mindre eller større grad, fordi du over tid har tillært dig evnen til at undgå bestemte ting eller situationer.

Den klassiske angstneurotiske symptom er angsten for at rødme, fordi det resulterer i en følelse af, at du er ved at afsløre dig selv. Følelsen af varme og svedighed, får dig til at ligne et stopsignal og det er sjældent nogen trøst, at andre siger, at de knap nok lægger mærke til det.

samad 1

Samad Lazaar

Indhaver, Metakognitiv terapeut, Psykoterapeut og familiebehandler

FOr at kende helbredelsen

For at kende til helbredelsen er du nødt til at forstå, hvorfor angsten er blevet en del af dig! Angsten fortæller mig, at der er tale om en fortrængt konflikt, der som regel handler om uløste sexuelle eller relationsmæssige problemer. Den forsvarsmekanisme, der ofte er aktuel i denne forbindelse, kaldes forskydning, og fungerer således, at ubevidste konflikter, som er ladet med skyldfølelse, skamfølelse og angst, forskydes fra de personer eller områder, hvor de hører hjemme, til bestemte steder og situationer, der symbolsk kan rumme konflikten.

Det betyder, at du som person undgår situationer, der kan fremkalde din angst og i stedet holder du gradvist op med at komme i disse situationer. Et eksempel kunne være, at du har oplevet en meget ubehagelig situation på en bestemt gade. Du undgår herved denne bestemte gade for at undgå at du kommer i en angstpræget situation. Et andet eksempel kan være, at du har haft en dårlig oplevelse med en hund, som måske har snerret af dig eller bidt dig og du vil derfor undgå kontakt med hunde for netop at undgå en angstpræget situation.
Eksemplerne forklarer meget primitivt, at hvis vi ikke ”kommer op på hesten” når vi er kastet af, så kommer vi aldrig op på hesten igen.

Hvad er vigtigt for mig!

Som terapeut er det vigtigt for mig, at du forstår følgende:

  • At du aldrig dør af et angstanfald, selvom du tror at sådan noget kan ske.
  • Du bliver heller aldrig sindssyg eller mister kontrollen på grund af angst.

 

Der findes mange psykoterapeuter i Danmark og alle bruger forskellige metoder for at hjælpe dig af med din angst. Ligeledes bruger jeg også metoder for at få dig til at konfrontere din angst ud fra den situation, som du bekriver for mig. Jeg er særlig opmærksom på, hvordan du udtrykker din situation og hjælper dig med at se nuancerne mellem det du siger og det du viser i din adfærd.

Summen af indsatsen er, at du lærer ikke at være bange for din tilstand fordi angst er iboende i os alle da den er en del af dit og mit overlevelsesinstinkt. Du skal derfor lære, at leve med den og styre den så den ikke overtager kontrollen med dit liv.

Selve forløbet kan vare fra 2-3 samtaler til flere år, da angst kan være manifesteret i forskellig grad fra menneske til menneske. Hvis du virkelig ønsker forandring så sker det også.