Bipolar lidelse

 

Af Samad Lazaar, PSYKOTERAPEUT

Fakta:

Bipolar betyder 2 ekstremer. Type 1 kalder vi den maniske fase. Type 2 er den depressive

Lithium, psykofarmaka, fungerer ved at reducere udsving og istedet stabiliserer det sunde neurale stisystem. Det er særdeles virksomt og begrænser risikofyldte tanker, unormal adfærd og følelser. 

Amygdala er involveret i tanker, langtidshukommelse og følelsesmæssige processer.I denne del af hjernen er det faktorer, som genetik og sociale trauma, der skaber unormaliteter og trigger de symptomer, som man altså ser hos bipolar lidende. 

 

 

Min erfaring med bipolar lidende spænder over en periode på mere end 10 år, hvor jeg både jeg har mødt bipolar lidende, der deltager i samfundet på en helt almindelig måde, som os andre, og dem der har det svært og skal have støtte til at finde tilbage til normalen. 

Dem der har det godt møder på arbejde, hygger med kolleger, deltager i sociale arrangementer og er i det hele taget slet ikke i fokus overhovedet før det hele ramler.

Når det så ramler,  er det også til at føle på. Fra at være helt normalt fungerende  til at danse vildt rundt på gader og stræder uden nogen hæmninger. Det er da en kontrast vi alle sammen kan se og undre os over.

I denne maniske tilstand, danser den lidende i fuld begejstring for livet og nyder alle dets glæder uden bekymringen for, hvad konsekvensen af alle disse irrationelle handlinger mon fører til. Gavmildhed bliver en forstærket det af den maniske personlighed og der deles flittigt ud til alle, som deltager i “festen”. 

Jeg kender til en historie om en person med bipolar lidelse, som spenderede 70.000 kroner på 4 dage inden han blev indlagt på den lukkede i 4 måneder. 

Historierne er mange og mit kendskab udgør blot til en ganske lille del af det samlede antal. 

Det store samfundsmæssige problem, er at  psykiske lidelser stadig er et tabu, på trods af at ca. 500.000 danskere lider af en psykisk lidelse, og som mange holder for sig selv. 

For rigtig mange af disse danskere er begrundelsen for at holde det tæt en frygt for at blive stigmatiseret, fyret eller på en anden måde udelukket.

Konsekvensen kan være større end man umiddelbart tænker og sagen er den, at dem som bryder tabuet opnår en form for frigørelse, hvor de møder nye bekendtskaber og en anden respekt. 

Jeg håber, at jeg med denne artiklen giver dig et indblik i sygdommens størrelse og karakter. 

 

 

 

Ordet bipolar betyder 2 ekstremer. 

Der er en del variationer af lidelsen, og jeg vil blot fokusere på 2 typer. Det gælder for alle personer, der lider af en bipolar lidelse, at deres verden er splittet mellem opstemthed  og depression. 

Den ene type har mange ekstreme opstemte perioder og få depressionstilstande, og den anden type har lange perioder af depressionstilstande og få opstemte tilstande. Derfor kan det for den bipolar lidende være svært at navigere i følelserne og leve et sund liv fordi lidelsen kan give betydelige svingninger i energiniveau, stemningsleje og væremåde.

 

Type 1 kan opleve mange opstemte perioder, som vi kalder for den maniske fase og her oplever den bipolar lidende perioder, hvor de enten føler sig irritable og urolige til fuldstændig usynlige. I denne fase oplever de euforiske perioder, hvor de overskrider den normale følelse af glæde, og glider ind i symptomer som hurtig tankegang, søvnløshed, hurtigtale, impulsive handlinger og risikofyldte adfærdsmønstre. Og uden den rette behandling kan de forekomme oftere, være mere intense og være længere om at aftage.

 

Type 2 er  den depressive, og den manifesterer sig anderledes end type 1, ved enten, at de sover for længe eller for lidt. De har  overfladiske interesser, appetit forandring, følelsen af at være værdiløs eller skyldig og endeligt tanker om selvmord. Langt de fleste voksne mennesker oplever de samme symptomer som en bipolar lidende har, men fungerer helt tilfredstillende i samfundet og i par forhold. 

Deres adfærd er ikke defineret til en specifik lidelse selvom mønstrene kan appellere til en bipolarlidende. Det skyldes evnen til at kunne vende tilbage til normalen efter en hektisk dag, hvor man skal tænke og handle hurtigt eller vende tilbage til normalen efter en periode, hvor man har været nede pga. udmattethed eller fordi livet byder på negativ forandring, der kan bringe dem i en depressiv tilstand. 

Men for den bipolar lidende er det ikke så nemt at vende tilbage til normalen, fordi sygdommen hænger sammen med den måde deres hjerne er strikket sammen på. Derfor kan det have alvorlige konsekvenser for deres forhold, deres økonomiske og/eller personlige sikkerhed. 

 

 

Hvad forsager en bipolar lidelse ?

Forskere har fundet frem til, at det hænger sammen med hjernestrukturen, hvor neurologiske forbindelser ikke har samme stabile processer, som ved raske hjerner. 

En sund hjerner fastholder forbindelserne fra neuron til neuron, og samtidig rydder den op i ubrugelige neuroner for derved at fastholde momentum i forskellige tilstande, træde tilbage og fungerer harmonisk. Det er essentielt for en sund hjerne at fjerne ubruelige neuroner fordi de efterladte neurale stisystemer fungerer, som et indre navigationssytem i alle de situationer vi befinder os i. 

Forskere har ved hjælp af avancerede hjernescanningsudstyr fundet frem til, at bipolar lidendes hjerne ikke kan rydde op i defekte eller  ubrugelige neuroener og der derfor skabes nye neurale stisystemer, der konstant forstyrrer de ellers harmoniske stisystemer. 

Med disse forstyrrende stisystemer er konsekvensen, at bipolar lidende udvikler unormale adfærdsmønstre med unormale handlinger og det fører til psykotiske handlinger som blandt andet ses ved hurtigtale, desillusionerede tanker, paranoia eller hallunicationer.  

Trods den viden kan man stadig ikke pinpointe det ned til en enkelt årsag. I virkeligheden er det et mere kompleks problem, hvor hjernes amygdala også spiller en stor rolle. 

Amygdala er involveret i tanker, langtidshukommelse og følelsesmæssige processer. I denne del af hjernen er det faktorer, som genetik og sociale trauma, der skaber unormaliteter og trigger de symptomer, som man altså ser hos bipolar lidende. 

Tendensen er, at disse nævnte forhold kan findes i den sociale arv, og netop derfor kan vi sige at genetik har en del med det at gøre, men det betyder ikke at der findes et bipolar gen hos bipolar lidende. Istedet findes årsagen til udvikling af en bipolar lidelse i flere forskelige gener, som sammen interagerer og danner et komplekst mønster forskere stadig forsøger at forstå. 

Årsagen er altså kompleks og konsekvensen ved at have en bipolar lidelse er  en udfordring, også selv om det et muligt, at begrænse riskofyldte tanker, unormal adfærd og følelser ved at medicinere med Lithium. 

.

Indsatsen i EXITplan.

I EXITplan koordinerer vi indsatsen sammen med psykiatrien, kommune og andre offentlige myndigheder. Vi indrager klienten, og  er sammen om al planlægning, der er omkring lidelsen. Det gælder medicin, blodprøver, psykiatriske samtaler, psykiatriske indlæggelser, mestringssamtaler, støtte og vejledning til pårørende. 

Det er vigtigt for mig, at fremhæve lige netop vigtigheden i den pertentlighed, der ligger i plan og kortlægning af forløbet. Det er nemlig essentielt vigtigt for at undgå eller reducere psykoseperioden, der kan vare i op til 6 måneder og have alarmerende konsekvenser for klientens eksistentielle situation og ofte også liv og helbred. 

*kontakt forfatter, hvis du ønsker at vide mere om indholdet