Cases

EXITplans medarbejdere konfronteres med alverdens menneskelige vilkår i al dets kompleksitet. Der er så mange faktorer, genetiske, kulturelle og sociale foruden de ting, der er sket i fortiden – som konstant er på spil i borgerens liv. De bliver konstant blandet og påvirker hinanden med resultater, der stort set er umulige at forudsige.

Nogen af sagerne indeholder emner, hvor borgeren er stærkt medicineret grundet en eller flere psykisk lidelser. Borgerene kan også være introspektive i psykologisk forstand eller mere konkret tænkende og interesseret i verden omkring dem.

Det er sandsynligt, at vi alle bliver overvældet fra tid til anden, når vi forsøger at rumme så stort et menneskespektrum og alligevel er vi kaldet til at se denne kompleksitet i øjnene, få den til at give mening og reagere empatisk i forhold til den.

Det er mit håb, at vi med disse beskrivelser (anonyme cases) kan videregive et udbytte af vores arbejde til alle de professionelle, der dagligt arbejder i samme felt.

Louise Harris

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til vores artikler