Skizofrene skal have kompetent støtte

skrevet af psykoterapeut Samad Lazaar

Det er ikke nemt, at skulle arbejde hen mod en eller anden form for beskæftigelse når det drejer sig om en klient, der lider af skizofreni.

Ikke desto mindre er det heldigvis i samfundets optik mindst lige så vigtigt, som det er værdigt for klienten. Den grundlæggende livsfilosofi bør være, at der er plads til alle i samfundet og at alle uanset størrelsen på evt. fysisk eller psykisk skrøbelighed har ret og adgang til de samme muligheder, der er tilgængelig for samfundet. 

 

Strategien virker ikke altid.

Det er netop med det udgangspunkt, at jeg har valgt at EXITplan skal tilbyde forløb, hvor vi skal aktivere unge, såvel ældre klienter med skizofrene udfordringer. Strategien er enkel – “at opnå bedst mulig selvindsigt så klienten kan opnå optimalt livskvalitet med eller uden støtte”.

Taktikken er dog noget mere kompliceret og særligt bekræftet i dag efter 10 års erfaring, hvor jeg kan se, at nogen skizofrene klienter er bedre stillet end andre. 

I mit studie har jeg læst side op og ned omkring de herskende teorier inden for skizofreni, men at møde og arbejde med en klient, der har udviklet skizofreni er noget helt andet. Jeg kan lægge en plan, som jeg så kan lave om undervejs, fordi min klient ikke er oplagt, har fået psykoser, er blevet indlagt eller bare bliver væk. 

 

I min optik er er tålmodighed en effektiv egenskab, ud over at være faglig kvalificeret, i arbejdet med skizofrene klienter. Både tålmodighed og det at “ikke have alt for stærke ambitioner” om at “behandle” – som igen betyder, at man ikke skal have for travlt i sit arbejde med skizofrene. Din tid skal i stedet bruges til at lære og forstå klienten bedre.

Relationsopbygning.

Den relationsopbyggende teori gør sig i aldeles grad også gældende når jeg arbejder med skizofrene såvel som helt “normale” mennesker. Jeg har personligt nemmere ved at føle mig tryg når personer både lytter, støtter og anerkender mine meninger og holdninger. 

Modsat opbygger jeg en anden og mere solid relation når jeg møder folk, der også forstår ikke at mase sig ind på mig, eller slipper taget efter et skænderi eller en uoverenstemmelse. Jeg får oplevelsen af at de vil mig – selv i modgang. Præcis på samme måde gør det sig gældende med skizofrene. Tilgangen skal være ukonventionel med en stor portion tålmodighed.

 

STABIL JEGstruktur ER ESSENTIEL.

Jeg vil dog samtidig sige , at det kræver en stærk JEGstruktur, at kunne hjælpe skizofrene med, at forstå deres egen livssituation. Begrundelsen er, at når dine JEGgrænser er tydelige og klare for dig selv, så har du også et meget lille behov for at indgå i et symbiotisk forhold til klienten.

Personligt er jeg ikke et SUPERmenneske eller “problemfri”, og dog alligvel har jeg fundet ud af, at min tilgang til skizofrene eller andre psykisk lidende har været temmelig let for mig. Jeg kan uden at det virker truende for mig eller for mine klienter få adgang til deres “psykotiske potentiale”, hvor jeg kan hjælpe dem med at få sat ord og tydelighed på det gode og onde. Det gælder naturligvis også “normale” klienter fordi alle – uanset vores psykiske styrkebarometer – besidder en arkaisk virkelighed, som hos de fleste ligger dybt begravet.

Relationen mellem klienten og behandleren, kan altså ikke alene bygges på at behandler er servicestøttende, hvor eksempler som, at sørge for at bringe klienten til diverse sundhedsaftaler, kriminalforsorg ( hvis det er tilfældet), hente vedkommende fra dårlige miljøer mv.

Relationen skal bygges på meget mere end det og jeg vil særligt gøre opmærksom på, at det ikke er en nødvendighed, at behandler har en psykologisk, coaching eller som jeg en psykoterapeutisk tilgang. Tværtimod har det vist sig at være mere forstyrrende i psykofarmabehandlingen (Karon & Vandenbos, 1972), ( Mcglashan 1984) & (Gunderson 1984), at behandler er psykoanalytisk orienteret.

Forskningen viser nedslåede resultater, hvad angår psykoterapeutiske behandling. Den viser, at der er større fordele ved støttende  behandling og jeg må sige, at efter 10 års personlig erfaring kan jeg blot læne mig tilbage,  anerkende og bekræfte resultatet af forskningen.

Min uddannelse og min JEGstruktur giver mig en forståelse og en hjælp, som værner mig mod at tilgå relationen symbiotisk. Min viden omkring forskning og min egen erfaring bidrager til, at jeg accepterer opgavens omfang, som værende ikke alene psykoanalytisk, men også støttende både ift. klienten og familien.

Psykoterapi er dog ikke helt udelukket og min oplevelse er, at helt nydiagosticerede skizofrene til en vis grad godt kan drage fordel af psykoterapi kombineret med medicin, familiearbejde og rehabiliterende behandling, efter den akutte psykose er overstået.

Sideløbende skal vi satse på, at der udvikles andre metoder, der er mere effektive fordi den nuværende metode(r), set udefra forskning og bedømmelse af resultater, ikke kan være helbredelse eller fuldstændig sundhed. Regionerne tilbyder et forløb i Opus, som i generelle træk løfter opgaven på samme måde, som jeg tilgår den – nemlig ved at støtte, vejlede og igangsætte behandlingsforløb, også hvis klienten bliver indlagt og i tiden efter indlæggelse. 

Vi må forstå, at den sårbarhed eller det psykiske handicap skizofrene klienter besidder ikke kan forsvinde gennem psykofarmabehandling og/eller terapi,  men det må tilsigtes at målet må være, at de opnår et bedre og mindre destruktivt liv end tidligere.

 

 
 
Sygdom eller handicap ? 
Det er vigtigt at indse, at for en person, som har lidt af skizofreni i mange år, er den psykotiske sygdom ofte trådt i baggrunden og det sociale handicap i forgrunden
 
 
 

 

Psykofarma
En række undersøgelser har vist, at ved brug af antipsykotiske præparater mindskes risikoen for et nyt psykosegennembrud betydeligt, måske til det halve, i løbet af det første år. 
 
 
 
 
Bivirkninger

Antipsykotika giver bivirkninger i form af rysten på tønderne og sitren over hele kroppen, vanskeligheder ved at holde benene i ro, samt stivhed i muskulaturen. Man har egentlig udløst en kunstig parkinsonisme, som hænger sammen med, at det pågældende præparat hæmmer dopaminaktivitet i de hjernecentre, der koordinerer musklernes bevægelser og spændingsforhold. Dette er en ubehagelig reaktion, som ikke må bagataliseres. 

 

 

 

Psykoterapeut Samad Lazaar