Online
Forløb

Minimer tilbagefald

Af forskellig årsager kan borger ikke møde fysisk. Med et online forløb holder EXITplan borgeren fast i job og handleplan indtil borgeren er klar til fremmøde.

Tydelighed

EXITplan strukturerer online indsatsen, så borgeren får et tydeligt billede af forløbets indhold. Tydelighed er tryghed for borgeren.

fastholdelse

EXITplan støtter borgeren i at fastholde indsatspunkter, der er aftalt mellem borger, EXITplan og handlekommune.

alle er online

Både borger og sagsbehandler har adgang til onlineforløbet 24 timer i døgnet.

Vælg den perfekte plan

Med EXITplans online forløb kan du sidde hjemme og modtage støtte fra din mentor til  de udfordringer du måtte have. Online forløb er næsten som et almindeligt forløb dog uden det fysiske fremmøde. Et online forløb er et alternativ forløb til vores almindelig forløb med krav om fysisk fremmøde.  

 

ONLINE
FORLØB

13 UGER

Ofte stillede spørgsmål !

Covid19 situationen har skubbet EXITplan ud på det kreative felt. Flere gange i 2020 oplevede vi nedlukninger og vi erfarede at vores borgere blev dårligere og dårligere. Vi erfarede også, at telefonisk kontakt 2-3 gange om ugen gjorde en større forskel end vi umiddelbart troede. Borgerne glædede sig til vi ringede, og det samme gjorde vi. Vi har samlet erfaringer sammen og tilbyder nu et onlineforløb, som et alternativ/supplement til et almindeligt fysisk forløb. 

Nej! Lad mig forklare, ved at dele det op i 2 kasser: 

  1. Alle nye henvisninger vil blive opstartet i et online forløb, når LABloven er suspenderet. De modtager kontakt minimum 2 gange om ugen og maximalt 3 gange. Der er mulighed for at lave en anderledes plan. Du kan kontakte os, hvis du har ønske om en anden indsats. 
  2. Alle eksisterende forløb overgår umiddelbart til onlineforløb svarende til det forløb man oprindeligt var henvist til. Hvis man er henvist til et fuldtidsforløb med dagligt fremmøde bliver man kontaktet dagligt af sin mentor. Tilsvarende kontaktes man 2-3 gange om ugen, hvis man er henvist til et deltidsforløb. Endeligt aftales kontakthyppighed, hvis man har henvist en borger til et mentorforløb ( time for time)

Hvis vi skal summe op, så har vi i bund og grund 10 års erfaring. Det er først nu vi gør det offentligt grundet covid19 situationen. Det har altid været sådan, at hvis en borger ikke fremmøder til en given aktivitet så træder der en opsøgende protokol i gang. Den går blandt andet ud på, at vi ringer indtil der er kontakt og tager en samtale med borgeren omkring udeblivelse og derved redder vi oftest borgeren fra et tilbagefald. 

Sådan har det altid været i EXITplan. At sikre en eller ander form for kontakt så borgeren ikke får følelsen af at være svigtet. 

Som sagt har vi altid benyttet os af telefonisk kontakt ved udeblivelser, eller hvis borgeren er syg. Men selve ideen om at konstruere et forløb opstod efter vi i Danmark i marts 2020 blev lukket ned grundet covid 19. Pludselig kunne borgerne ikke møde fysisk mere og så skulle vi handle hurtigt for at undgå tilbagefald. Man kan sige, at det er en ganske naturlig udvikling når een dør lukker.. så åbner der sig nye muligheder. 

Hvis du har et aktivt forløb får du en meddelse om at din borger overgår til et onlineforløb. Vi følger Beskæftigelsesministerens vejledninger om nedlukning så en evt. lempelsesdato kan variere. Derfor skal du som udgangspunkt forholde til det der officielt meldes ud omkring evn lempelser på LAB området.  

Ellers henviser du som du plejer ved at kontakte os, og så tager sikrer vi at igangsætte det rigtige forløb for netop din borger. Du kan også ringe til os i åbningstiden på 77348686.