Anbringelse i egen bolig

EXITplan tilbyder anbringelse i egen bolig til unge, som tidligere har været anbragt eller kommer fra sårbare familier, som ikke kan varetage den unges basale behov.

Tilbuddet er for unge mellem 16- 23 år som gerne vil bo for sig selv, men som fortsat har brug for støtte til en god overgang til et selvstændigt voksenliv.

EXITplan udlåner lejlighed til den unge, i et alment miljø som følger foranstaltningen.
Vores boliger er placeret på Sjælland og tæt på den unges nærmiljø så de kan bevare tilknytningen, men mindre der er forhold som taler imod det.

Tilbuddet tilrettelægges individuelt efter behov og den unges handleplan.

Der arbejdes på en god tillidsfuld relation, at den unge opnår struktur i hverdagen, selvstændigt kan mestre de praktiske opgaver, økonomi, post, hygiejne, og følge evt. behandling / medicin mv.

Vi har fokus på at den unge opnår stabil tilknytning til arbejdsmarkedet / uddannelsessystemet.

Tilbuddet indeholder følgende:

Bolig inkl. forbrug
1:1 Støtte med fast kontaktperson & Terapi
Fritidsaktivitet / træningskort

Periodekort til offentlig transport 

Sociale aktiviteter
Aktivitet på internt værksted