Anbringelse i egen bolig

EXITplan tilbyder boliganbringelse til unge, der tidligere har været anbragt eller kommer fra sårbare familier, der ikke kan opfylde de unges grundlæggende behov.


Tilbuddet henvender sig til unge i alderen 16-23 år, der ønsker at bo selvstændigt, men stadig har behov for støtte til en vellykket overgang til voksenlivet.


EXITplan stiller en lejlighed til rådighed for den unge i et almindeligt miljø, der følger med foranstaltningen. Vores boliger er beliggende på Sjælland og tæt på den unges nærmiljø for at opretholde tilknytningen, medmindre der er forhold, der taler imod det.


Tilbuddet tilpasses individuelt efter den unges behov og handleplan.


Vi arbejder på at opbygge et tillidsfuldt forhold, så den unge kan opnå struktur i hverdagen, selvstændigt mestre praktiske opgaver, have styr på økonomi, post og hygiejne samt følge eventuel behandling eller medicinering.


Vi fokuserer på at hjælpe den unge med at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.


Tilbuddet inkluderer følgende:


– Bolig med forbrug inkluderet

– Individuel støtte med en fast kontaktperson og terapi

– Mulighed for fritidsaktiviteter og træning

– Periodekort til offentlig transport

– Sociale aktiviteter

– Aktivitet på et internt værksted.