fysisk aktivitet

Fysisk træning har god effekt på en række lidelser og risikotilstande og kan indgå som en del af forløbet i EXITplan. I udvalgte tilfælde kan fysisk træning være lige så effektiv og i visse tilfælde erstatte medicinsk behandling.

Fysisk træning kan have klinisk effekt ved direkte at påvirke lidelsens udvikling. Det er fx tilfældet ved claudicatio intermittens og iskæmisk hjertesygdom. Den fysiske træning kan være med til at reducere symptomerne ved den grundlæggende sygdom fx ved kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fysisk træning kan øge konditionen og muskelstyrken hos patienten, og dermed give patienten flere kræfter til at håndtere sygdomsforløbet, og måske ligefrem bidrage til at øge livskvaliteten under sygdomsforløbet hos patienter, der er svækkede af sygdom.

Der er grænsetilfælde mellem fysisk træning som forebyggelse og egentlig behandling. Det gælder f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, overvægt eller metabolisk syndrom, der kan karakteriseres som risikotilstande snarere end lidelser.

Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.