Daglig beskæftigelse

Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retning for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres til at kunne møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab herunder tilegne sig sociale kompetencer, tolerere forskelligheder og opsøge kulturen på arbejdspladsen.​

Louise Harris

Kontakt Louise for at høre mere om indsatsen.

Opsøgende Indsats

EXITplan arbejder konsekvent og er vedholdende i kontakten til borgerne. Det er vores overbevisning at en vedholdende kontakt til den enkelte, fordrer noget positivt og borgeren vil opleve, ‘at de også vil mig’ på de dårlige dage. Når borgeren udebliver fra tilbud ser vi det som en kontaktrebus, som skal løses og borgeren får derfor et opsøgende besøg. Henvisende sagsbehandler orienteres ved udeblivelse fra tilbud.

Necmi Ceran

Kontakt vores mentor for at høre mere om, hvordan vi sikrer at alle borgere møder til deres daglige aktiviteter.

Psykoterapi og
misbrugs
behandling

EXITplan tilbyder individuelle samtaler da nogle kan have svært ved at agere i sociale sammenhænge eller har problemstillinger, som kan være svære at åbne op for i gruppen.
Vores behandlere arbejder ud fra en både psykodynamisk tilgang (terapi) og eksistentielt udgangspunkt (misbrugsbehandling). EXITplan tilbyder undervisning og individuelle samtaler med misbrugskonsulent. Tilbuddet er for de borgere som ikke er motiveret for egentlig misbrugsbehandling på misbrugscenter.

Fie Schjerning

Kontakt os for at høre mere om misbrug og den terapeutiske behandling.