Læs mere om

Metakognitiv Terapi

Der findes mange psykoterapeuter i Danmark og alle bruger forskellige metoder for at hjælpe dig af med din angst. Læs mere om angst her.

Metakognitiv terapi

Velkommen til vores kommende foredrag om metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en effektiv tilgang til at håndtere negative tanker og destruktive mønstre, der ofte ligger til grund for afhængighed og psykiske lidelser. 

På vores foredrag vil du ikke kun få en dybere forståelse af metakognitiv terapi, men du vil også lære praktiske øvelser, som du kan tage med dig hjem. Disse øvelser vil hjælpe dig med at begynde din egen proces med selvrefleksion og forandring. 

Tilmeld dig nu og få adgang til disse 2-3 fokusøvelser, der kan være første skridt på din vej mod en mere sund og positiv tilgang til livet.

samad 1

Samad Lazaar

Psykoterapeut

Hvad er metakognitiv terapi!

Metakognitiv terapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankeprocesser og adfærdsmønstre. I modsætning til traditionel kognitiv terapi, som fokuserer på indholdet af vores tanker, handler metakognitiv terapi om at undersøge vores tankeprocesser og den måde, vi forholder os til vores tanker på.

 

På vores kommende foredrag vil vi udforske, hvordan metakognitiv terapi kan være en central del af en exitplan, da den giver klienterne redskaber til at håndtere negative tankemønstre, bekymringer og selvdestruktiv adfærd. 

 

Ved at deltage i foredraget vil du lære, hvordan metakognitiv terapi kan hjælpe dig eller dine klienter med at bryde mønstre og skabe positive forandringer. Tilmeld dig nu og få adgang til denne værdifulde viden samt 2-3 fokusøvelser, som du kan begynde at bruge med det samme.

Fra Symptombehandling til Helbredelse

Vores liv er en kompleks mosaik af forskellige faktorer, der kan gøre os sårbare og udfordre os. Vi har ikke altid kontrol over de omstændigheder, vi står over for – vi kan ikke styre andres tanker, følelser eller de ydre begivenheder, der påvirker os. Dette kan føre til en følelse af magtesløshed over for det pres, vi oplever fra tid til anden – forventninger, vi føler os bundet af, og betingelser, vi skal opfylde, kan føles overvældende.

Når vi ser på de mange råd om stresshåndtering, der florerer i offentligheden, og de forskellige metoder til behandling af stress, ser vi ofte, at rådene fokuserer på at ændre vores adfærd. Det kan være råd som at gå lange ture i naturen, undgå alkohol, erstatte kaffe med alternativer, undgå at tjekke telefonen i fritiden, og sørge for at spise sundt. Disse råd er alle fornuftige og velmenende.

Men problemet opstår, når disse råd ikke er tilpasset den enkelte person. Det er ikke sikkert, at alle vil opleve en psykisk lettelse ved at gå en tur, hvis de stadig tænker på de samme problemer, som når de sidder derhjemme. Selvstændige erhvervsdrivende, der får at vide, at de ikke skal besvare mails eller telefonopkald om aftenen, kan ende med at føle sig endnu mere stressede, fordi de føler, at de går glip af vigtige opkald, der kan være afgørende for deres forretning.

Når vi forsøger at skabe forandringer udelukkende gennem adfærdsændringer, uden at vi tager fat om de metakognitive processer, risikerer vi kun at behandle symptomerne. Dette rejser spørgsmålet: Er en ændring i adfærd tilstrækkelig til at håndtere følelsen af stress, hvis vi ikke også ser på de underliggende psykologiske mekanismer på et metaniveau? Metakognitive overbevisninger synes at spille en afgørende rolle i vores oplevelse af stress. Derfor kræver det, at vi først undersøger og udfordrer disse underliggende metakognitive processer, før vi kan vælge den mest hensigtsmæssige adfærd for en given person på et givet tidspunkt.