Den motiverende samtale

Af misbrugskonsulent, Rie Truelsen.  

Fakta:

Har du brug for støtte til at gennemføre vanskelige forandringer i dit liv ? Så kan Motiverende Samtale hjælpe dig til at finde den indre motivation til at igangsætte og fastholde disse forandringer.

Jeg er certificeret misbrugskonsulent og ansat i EXITplan, hvor jeg har ansvaret for misbrugssamtaler og undervisning af pigegrupper. 

Jeg tilbyder samtaler i 1:1 og i grupper. 

Skriv til mig og book en samtale, hvis du vil i gang med en af indsatserne, eller ønsker mere viden. 

I EXITplan er en af kerneopgaverne, at støtte og motivere den enkelte borger til forandring. 

Dette gøres bla. andet via den motiverende samtale.  

Motiverende samtaler handler om at hjælpe borgeren med at finde ud af, hvordan denne skal forholde sig til vigtige og ofte komplekse ting i sit liv, og hvordan der kan skabes en positiv ændring. 

Her kan via bla. åbne spørgsmål hjælpe borgeren til selv at finde svarene, som vil give borgeren indblik i eget liv og en forståelse af den situation borgeren resonerer på. 

Som fagperson, handler det om at være nysgerrig på, hvad der “ligger” gemt af forsvarsstrategier inde i borgeren. Herefter fokuseres der på, at hjælpe borgeren i en retning, der sigter mod at finde konstruktive alternativer. Min tilgang er nysgerrig, imødekommen og rummelig og selvfølgelig med en del åbne spørgsmål. Jeg kan godt stille spørgsmål der kun kan besvares med ja eller nej, men stiller dem kun med det formål at blive helt afklaret med evt. tvivl ved det klienten siger.  

Nogle fagfolk kalder den nysgerrige tilgang for “tankpassermodellen”. Det er tankpasseren, der ved alt om driften af butik og ude på selve tankpladsen. De kender til benzin, olie og tændrør mv.    

På samme måde, kunne jeg som fagperson, der kender til viden og vejledning om, hvordan vi løser en udfordring bedst mulig bare informere eller vejlede borgeren også kan borgeren tage imod. 

Men det er netop ikke er essensen af motiverende samtale. Her er det borgeren, som er ekspert i eget liv og mig som fagperson, der støtter op med åbne spørgsmål, som leder borgeren hen til konstruktive løsninger af den eksistentielle udfordring.

Metoden bag den motiverende samtale tager afsæt i positiv psykologi og den kognitive terapi og samtidig er der brugt inspiration fra læringsteorier og motivationsteorier ( bl.a Damasio 2004, s47ff – Katzenelson 2004, s. 127)

Anerkendelse, håb, forandring og empati, er nogle af de vigtigste elementer i den motiverende samtaleteknik.

 

Meget peger på, at når man møder et andet menneske uden fordomme, så er der størst chance for at hjælpe borgeren med at finde motivationen.

Det skyldes, at vi alle reagerer undersøgende når vi for lov at tale frit og uden fordomme. Der sker noget magisk i det indre når vi kan tale frit – vi hører os selv og kan pludselig reflektere mere over, hvad det er vi siger og ikke mindst kan vi stille os i en selvkritisk position og åbne det, som skaber den indre forandring – nemlig åbenbaringen – Samad Lazaar 

 For at forstå den motiverende tilgang, skal man først tage udgangspunkt i følelseslivets 5 grundemotioner (Katzenelson 2004, s. 127), glæde, vrede, bedrøvelse, afsky og frygt, der trigges af situationer, vi befinder os i eller af en/flere resonans(er) vi oplever. Ingen lærer noget som helst i et surt miljø og netop derfor er motiverende samtale et særligt redskab, der kan skabe det positive rum, som åbner for læringsprocessen.  

>>Rie Truelsen : Jeg benytter mig af motiverende samtale fordi det virker<<

Det er et af de redskaber, som jeg i mit arbejde, som misbrugskonsulent i EXITplan, kan se skaber positiv udvikling for klienten. 

I nedenstående case har jeg brugt motiverende samtale, som er et af redskaberne for bedst, at kunne støtte kvinden i positiv forandring. 

Borger case 

En ung kvinde midt tyverne, årelangt misbrug af hash, og er ambivalent i forhold til at stoppe sit misbrug. På den ene side giver hashen en følelse af ro og det er en automatisk handling der ligger dybt kvinden, på den anden side er kvinde træt af at være afhængig, synes det er dyrt og ønsker at komme videre i livet. 

Her har jeg arbejdet med kvinden igennem MI samtaler over en længere periode. Har aktivt lyttet til ambivalensen, og ikke kommet med løsninger, men har haft forståelse for kvindes perspektiv. Efterfølgende er det blevet muligt at fremme det forandringsudsagn kvinden er kommet med, og dermed fremme motivationen for at stoppe sit misbrug af hash.    

Kvinden er blevet mødt med anerkendelse og empati som en af de vigtigste elementer i den motiverende samtale. 

Endeligt, er det vigtigt, at pointere, at når vi lytter aktivt uden at stille spørgsmål eller kommentere på det sagte, så åbner klienten en motorvej af ordstrøm, som i bund og grund er en gave til behandleren. 

Du er altid velkommen til skrive til mig, hvis du ønsker mere viden.