Personlig udvikling

Personlig udvikling

Personlig udvikling en metode, hvorpå man kan invitere mentalt fastlåste borgere ind i et personligt udviklingsforløb i plenum med ligesindede. Udgangspunktet findes i reelle anonymiserede sager, som er specifikt castet til de deltagende og hensigten er at åbne op for deres ellers undertrykte eller negligerede negative oplevelser. Temaerne i undervisningen spænder lige fra vredeshåndtering, til misbrugssamtaler, hvorpå alting associeres tilbage til barndommen og hvor de fleste påbegynder den uhensigtsmæssige adfærd, som følge af afbrudt “sund” voksenrelation. Man begynder så at sige, at tale det forkerte “sprog” til en given følelse. Personlig udvikling har til hensigt at lære den enkelte at tale det rigtige “sprog” til respektive følelse. Målet er, at kvalificere borgeren til at mærke indre forandringer. At borgeren kan mestrer hverdagen på en ny måde og bryde ud af de mønstre eller adfærd som kan være en barriere ift. at opnå selvforsørgelse. Aktiviteten har afsæt i den psykodynamiske model, som handler om de indre processer i mennesker og at opnå en dybdeforståelse af mennesket og dets relationer. Gennem undervisningen opnås en bevidsthed om hvordan tidligere oplevelser påvirker den enkelte i det voksne liv. Den historiske proces som relatere sig til det der er sket tilbage i tiden og i barndommen betones sammen med den aktuelle proces, som er det, der aktuelt sker i den enkeltes liv. På denne måde afklares årsager og der kan arbejdes på nye adfærds- og tankemønstre. Der skabes et trygt rum hvor den enkelte har mulighed for at åbne op og ventilere. Gruppeundervisning benyttes som metode for at opnå et rum hvor borgere med problemstillinger, der ligner hinanden kan dele erfaringer og spejle sig i andre. Det giver den enkelte mulighed for at opleve at de ikke er de eneste, der sidder med de udfordringer, som de oplever.

NADA

Gennem samtalerne kvalificeres borgeren til at opnå motivation til at påbegynde egentlig misbrugsbehandling.

Fitness, svømning, yoga, meditation eller udendørs træningsaktiviteter

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i forløbet og da der er evidens for, at det har en positiv effekt på psykiske lidelser, er det en vigtig del af indsatsen.
Borgeren kvalificeres gennem træningen til et øget mentalt overskud, energi, bedre helbred, samt at indgå i sociale fællesskaber.

Gennem yoga og meditation kvalificeres borgeren til at minimere uro, tankemylder, stress, styrke balancen i kroppen, velvære og til at benytte redskaberne hjemme.

IndivIduelLe samtaler

EXITplan tilbyder individuelle samtaler da nogle kan have svært ved at agere i sociale sammenhænge eller har problemstillinger, som kan være svære at åbne op for i gruppen. Vores psykoterapeut arbejder ud fra den psykodynamiske tilgang, Nogen gange skal dette undersøges og det hjælper jeg terapeuten dig med. Sammen undersøger I, hvad det fortrængte selv består af?  Jo mere du er opmærksom på det , desto bedre forberedt er du næste gang det dukker op i dit sind.   

MISBRUGS SAMTALER

EXITplan tilbyder undervisning og individuelle samtaler med misbrugskonsulent. Tilbuddet er for de borgere som ikke er motiveret for egentlig misbrugsbehandling på misbrugscenter. Dette gøres bl.a. via:

 
– Afklaring om misbrugets omfang 
 
– MI samtaler med fokus målrettet misbrug og vejen ud af misbrug
 
– Introduktion til 12 trins fællesskabet, F.eks. AA, NA 
 
– KAT metode med henblik på at sætte fokus på negative automatiske tanker og uhensigtmæssige handle mønstre
 
–  Undervisning både individuel og i mindre grupper  
 
– Samtaler i fastholdelse af afholdenhed.
Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.