Læs mere om

Relationen er dårlig

Relationen er dårlig, hvis klienten kan blive sur på dig.

Mange tænker, at klienten ikke vil mig når der er modstand på

Det er måske den umiddelbare oplevelse eller tanke, men forholder det sig nu også sådan?Hos Exitplan anser vi en sådan reaktion, som et udtryk for, at der er skabt en relation, hvor klienten kan vise sit autentiske jeg. 

Så hvad stiller man op, når klienten eksempelvis har et vigtigt møde? Det kunne være et lægebesøg der er vigtigt ift. klientens helbred, hvor klienten ikke ønsker at tage af sted og derfor reagere med f.eks modstand, der kommer til udtryk som vrede eller frustration rettet imod støtte – kontaktpersonen som gør et forsøg på at få klienten af sted.

Denne modstand vil typisk komme på baggrund af mindre gode oplevelser, skam over ikke at passe på sig selv eller måske frygt for hvad lægens konklusionen af helbredsproblemet er.

sanne

Sanne Damsgaard

Social rådgiver og Narrativ terapeut

Metoder

Her bruger vi LØFT metoden (løsningsfokuseret tilgang ), hvor vi lader metoden arbejde.

Med LØFT som tilgang for den forandringsskabende indsats rettes fokus mod, hvad det er for en fremtid, personen kunne ønske sig eksempelvis i forhold til sit helbred. Det er ikke nok at ønske sig et liv uden fx sygdomme (at noget er fraværende) – der skal formuleres en drøm for, hvad fremtiden skal indeholde. For at sætte gang i denne forandringsproces hjælpes personen gennem løsningsfokuserede spørgsmål til at ‘opdage’ successer i fortiden.

Man kan bruge grebet “Undtagelser”

Har det været en mindre god oplevelse hver gang du har været til lægen?

  • Du har været til lægen før på trods at mindre gode oplevelser, hvordan blev det muligt sidste gang?
  • Hvad gjorde du?
  • Hvad mestrede du?


Kunne vi prøve at se om det kunne virke igen?

Endvidere grebet “LEAD & sigtekorn”

Hvad ville blive anderledes hvis du tog til lægen i dag på trods af, at du synes det er svært?
Hvortil svaret kunne være “Så ville min kæreste se at jeg er begyndt at gå til lægen også vil han nok også begynde at gøre det mere, når han har brug for det” Også er der allerede en samtale i gang om det bedste håb for fremtiden og vi har nærmet os en forandring i den negative situation som var udgangspunktet.

Her til kan det tilføjes “hvad ville være et godt tegn på, at det har været et godt lægebesøg”?

Helt konkret i praksis virkede denne metode og klienten kom afsted til lægen. Det lykkedes at tage udgangspunkt i undtagelsen og forstørre denne med endnu en god “undtagelse “ nemlig et godt lægebesøg. Der kan nu puttes i klientens forandringsskabende rygsæk, hvor de gode erfaringer kan opbevares. Næste gang der er behov for et lægebesøg, kan vi så småt begynde at strege ud, at et godt læge besøg er en undtagelse og få vendt vægtskålen til, at undtagelsen må forventes at være et dårligt lægebesøg. Forandringen er hermed skabt!