Tagdækker

Sjælland

Har du kandidaten ?
Så har vi jobbet !

Vi mangler aktuelt 4 kandidater, som interessere sig for tagdækning og ønsker arbejde / uddannelse som tagdækker.

Målgruppen er aktivitetsparate borgere, uden kompetencegivende uddannelse.

Gennem en målrettet indsats arbejdes der i to spor. Dels den direkte opkvalificering, som kvalificerer den enkelte til at indgå på en arbejdsplads, og dels det, som vedrører borgerens livssituation og som er en barriere i forhold til at leve et selvstændigt liv som selvforsørgende.

Opkvalificering

Forståelse for en arbejdspladskultur Møde til tiden Møde dagligt Overholde pauser Tage ansvar for opgaveudførelse og oprydning Selvstændighed og engagement Indgå i kollegialt fællesskab

Varighed

Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Hvis man er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer et grundforløb 20 uger. Er man over 25 år, kan man få en særligt tilrettelagt uddannelse. Efter gennemført grundforløb starter man på hovedforløbet, som veksler mellem praktik- og skoleperioder.

Udvikling

Målet er, at kvalificere borgeren til at kunne mestre hverdagen på en ny måde og bryde ud af de mønstre eller adfærd, som kan være en barriere ift. at opnå selvforsørgelse.

Når borgeren er kvalificeret, har vi en aftale med en konkret arbejdsgiver om, at tage imod borgerne i et praktikforløb som tagdækker med mulighed for ordinær ansættelse / uddannelsesforløb.

Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.