Samad Lazaar

Psykoterapeut og Indehaver

sprog: Dansk, engelsk, arabisk og marrokansk

5374 8686

sl@exitplan.dk

Forandringsmuligheder
Mit støtte fokus 100%

Jeg glæder mig til at møde på arbejde, hver eneste dag og møde mine kolleger og vores fælles kursister. Det er en helt fantastisk følelse, at være en del af et team, som medvirker til at skabe  positiv forandringsmuligheder for andre.

Socialrådgiver og Faglig leder 

SPROG: DANSK OG ENGELSK

5376 8686

lh@exitplan.dk

Faglig kvalitet
Mit støtte fokus 100%

Det gør mig glad når vores borgere får øje på egne ressourcer, kan se sig ud af meningsløshed og opnår håb for fremtiden. Det gør mig glad at temaet altid er engagerede i vores sparringsmøder og at vi i fællesskab, gennem sparringsmetoden ’sags- og episode analyse’, opnår en fornyet energi og faglig skarphed på den enkelte indsats. Det gør mig ligeledes glad at jeg i mit daglige arbejde møder engagerede og dygtige samarbejdspartnere, som er med til at løfte opgaverne i et fælleskab. Det giver en god synergi i indsatsen.

Psykoterapeut, Familiebehandler, mentor

Sprog : Dansk og engelsk

25 942 942

FIE@exitplan.dk

TEKST på vej
tekst på vej 100%

Tekst er på vej

Socialrådgiver og narrativ terapeut

SPROG: DANSK, og ENGELSK

3014 8686

sanne@exitplan.dk

Mennesker i proces
Mit støtte fokus 100%
Det bedste ved mit arbejde er at se mennesker i proces. At se forandringer og fremgang hos det enkle menneske.  Det gør mig glad når jeg gennem respekt, nysgerrighed og omsorg kan bidrage til netop det.

Specialmentor

SPROG: DANSK, ENGELSK, TYRKISK OG KURMANJI 

2594 0636

nc@exitplan.dk

Rummelighed
Mit støtte fokus 100%

Det gør mig glad, at møde ind til et team, der er engageret for den enkelte borger. Vi passer alle på borgerne og vi passer også på hinanden. At gøre en forskel for det enkelte sårbare menneske er mit daglige mål.

værkstedet

SPROG: DANSK og ENGELSK

7196 8686

jesper@exitplan.dk

HÅNDVÆRK, NÆRVÆR OG SAMMENHÆNG
Mit støtte fokus 100%

At der er en årsag til man handler som man gør.