EXITPLAN Udvikling

Individuelle forløb
for kommuner

Voksenspecifikke indsatster

Jobafklaring og socialepædagogisk støtte.

Børn, unge og familier

Familiebaserede, børne- og ungdomsrelaterede indsatsområder.

Vores ydelser

Socialpædagogisk støtte

EXITPLAN tilbyder social pædagogisk støtte efter servicelovens §85. En særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Mentorstøtte

I EXITPLAN tilbyder vi mentorstøtte efter LAB §167. Få skræddersyet støtte til at nå dine beskæftigelsesmæssige mål.

Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling jf. BL § 52 stk. 1 nr. 5. Vi omfavner familien, specifikke problemstillinger og bestemme familiemedlemmer.

Støttet kontaktperson

EXITPLAN tilbyder støtte jf. BL § 32 stk. 1 nr. 3. Læs mere her, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Støttet samvær

Støttet samvær/overvåget samvær jf. BL §§ 103-105. Læs mere om støtte og samvær.

Vejledning og afklaring

Vejledning og afklaring hos 91 LAB. I EXITPLAN tilbyder vi vejledning og afklaring jf. LAB §91.

Placering i egen bolig

Akut anbringelse, boligplacering og bostøtte i overensstemmelse med jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5.

Ungestøtte

EXITPLAN tilbyder Ungestøtte jvf § BL 114. Støtte for målrettet sårbare unge.

Akutsager

Som en del af vores tjenester tilbyder EXITPLAN støtte og intervention i akutsager.

Vi har fokus på kernen

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper

ExitPlan bygger på tre kerneværdier: Rummelighed, Imødekommenhed og Konsekventhed. Disse værdier guider ikke kun pædagogisk praksis, men også retningslinjer for personaleansættelse. De skaber et inkluderende miljø, fremmer positive relationer og sikrer stabilitet samt troværdighed i beslutninger og handlinger. De udgør essentielle elementer i personalets personlige engagement i Exitplan.

Aktiviteter

Aktiviteter

EXITplan tilbyder en mangfoldighed af aktiviteter for at fremme både fysisk og mental trivsel. Vi mener, at sundhed ikke kun handler om kroppen, men også om sindet. Denne helhedsorienterede tilgang styrker ikke blot balancen mellem krop og sind, men øger også motivationen for læring. Ved at inkludere forskellige former for bevægelse, kreativ udfoldelse og mentale udfordringer stræber EXITplan efter at imødekomme varierende interesser og læringsstile, skabende et miljø, hvor deltagerne kan trives og opnå deres fulde potentiale.

Socialt økonomisk værksted

Socialt økonomisk værksted

EXITplan engagerer sig i at bistå målgruppen, der omfatter både unge med potentielle udfordringer relateret til fravær samt voksne, der står over for afklaringsbehov. Gennem samarbejdet med vores søstervirksomhed, WooD2WooD, der opererer ud fra et socialt økonomisk perspektiv, tilbyder vi skræddersyede løsninger, der ikke kun adresserer individuelle udfordringer, men også fremmer socialt ansvarligt arbejde og inklusion på arbejdsmarkedet.

Kriminalitet, psykiske lidelser og misbrug

Kriminalitet, psykiske lidelser og misbrug

EXITplans kompetente personale, med ekspertise inden for forskellige fagområder, arbejder tæt sammen med kommuner, politi, kriminalforsorg og sundhedsvæsenet. Ud over at levere støtte og pleje, engagerer vi os aktivt i samarbejdsopgaver for at sikre en holistisk tilgang til vores indsats. Dette samarbejde styrker ikke blot vores evne til at møde individuelle behov, men fremmer også koordinering og sammenhæng på tværs af sektorer for at optimere resultaterne for vores målgruppe.

Personalebaggrund og opgavefordeling

Personalebaggrund og opgavefordeling

EXITplan har en mangfoldig gruppe fagfolk, der udfører en bred vifte af opgaver, inklusive mentoring, støtte, familie- og misbrugsbehandling samt psykoterapi og coaching. Vores team arbejder sammen for at tilbyde en holistisk tilgang til støtte og udvikling. Med hver specialist bringer unikke færdigheder og perspektiver til bordet, hvilket muliggør en skræddersyet indsats for at imødekomme de komplekse behov hos dem, vi betjener.

24/7 support

24/7 support

I særlige tilfælde, hvor det er aftalt mellem sagsbehandler og EXITplan, kan der etableres 24-timers støtte samt mulighed for evakuering til en beskyttet adresse. Dette initiativ sikrer, at vi kan imødekomme akutte behov og skabe en tryg og beskyttet atmosfære, når det er påkrævet, og samarbejdet mellem os og sagsbehandleren er afgørende for at tilpasse vores indsats efter individuelle krav.

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Tilmeld dig til reception

Kære samarbejdspartnere

Vi holder reception i vores nye lokaler d. 31.5.2024 fra kl. 14-17

Planen er, at vi holder åben i dette tidsrum og I er velkomne til at komme forbi til lidt tørt & vådt. Tilmelding er selvfølgelig nødvendig, så vi kan få handlet nok ind til Jer og til en lille gave.

Velkomst tale og kort præsentation vil finde sted ca. kl. 15.00.