EXITPLAN Udvikling

Børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats

For at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, er der behov for en tidlig målrettet indsats over for børn og unge, der er i en udsat position.

For at skabe bedre betingelser for børn og unge i udsatte positioner er det med en forebyggende og tidlig familierettet indsats, der understøtter trivsel, udvikling, sundhed og læring.

At arbejde tidligere forebyggende handler om at sætte tidligt ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Dette gøres altid på baggrund af en individuel vurdering af barnets, den unges og familiens behov med udgangspunkt i deres ressourcer.

Tættere kontakt

I en tidligere forebyggende indsats har vi fokus på at være i tættere kontakt med barnet, den unge og familien, ligesom vi samarbejder tættere med kommunen og almenområdet for at få indsatsen til at lykkes.

Den tættere kontakt til barnet, den unge og familien er centralt for at vi har fingeren på pulsen vedrørende sagens udvikling, ligesom det er centralt, at vi kan foretage hyppige opfølgninger på mål og indsatser samt et eventuelt behov for justeringer. 

Det kan have store konsekvenser for børns muligheder både i barndommen og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger.

Professionel

Placering i egen bolig

EXITPLAN tilbyder akut anbringelse, boligplacering og bostøtte i overensstemmelse med jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5.

Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling jf. BL § 52 stk. 1 nr. 5. Vi omfavner familien, specifikke problemstillinger og bestemme familiemedlemmer.

Støttet kontaktperson

Vi tilbyder støtte jf. BL § 32 stk. 1 nr. 3. Læs mere her, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Ungestøtte

EXITPLAN tilbyder Ungestøtte jvf § BL 114. Støtte for målrettet sårbare unge.

Støttet samvær

Støttet samvær/overvåget samvær jf. BL §§ 103-105. Læs mere om støtte og samvær.

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.