EXITPLAN Udvikling

Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling

Vores familiebehandling er dybt forankret i vores overbevisning om, at hver enkelt familiemedlems bidrag er afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling og trivsel i familien som helhed. Vi erkender, at ingen to familier er ens, og derfor tilpasser vi vores tilgang til hver families unikke behov og dynamik.

Vi er dedikerede til konstant at evaluere vores praksis og være åbne over for at tilpasse og ændre vores tilgang, hvis vi ser, at noget ikke virker, eller hvis udviklingen ikke er som forventet. Vi vægter den individuelle tilgang til hver familie højt og finder de mest passende værktøjer og metoder til at støtte dem på deres vej mod positive forandringer.

Langvarige forandringer

Vores familiebehandling sigter ikke blot mod at løse øjeblikkelige udfordringer, men stræber også efter at opbygge langvarige og bæredygtige forandringer, der kan sikre familien en sund og harmonisk fremtid. Vi tilbyder kontinuerlig opfølgning og støtte, så familien kan styrke deres egne evner til at håndtere fremtidige udfordringer og  konflikter, og derigennem opnå en varig trivsel og sammenhængskraft.

I vores familiebehandling har vi ligeledes øje for Kulturrelle værdier og forskelligheder. Vores medarbejder taler forskellige dialoetker, og vi har omfattende erfaring med at anvende tolke, når vi arbejder med familier, hvilket sikrer, at kommunikationen er klar og effektiv, uanset hvilket sprog familien taler. Dette muliggør en dybere forståelse og et mere meningsfuldt samarbejde
med familier fra forskellige kulturelle baggrunde.

I EXITplan følger vi barnets lov i vores ydelser

metoder

I vores børn/unge og familierettet indsatserne tager udgangspunkt i pædagogiske/behandlingsmæssige principper fra:

MI (Motivierende Interview)

MCT (Meta Cognitiv therapy)

ICS Modellen

KAT (kognitiv adfærdsterapi)

Systems behandling

Narrative samtale teknikker

Neuroaffektive metode / De neuroaffektive kompasser

LØFT Løsningsfokuseret tilgang

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.