EXITPLAN Udvikling

Ungestøtte

Exitplan tilbyder Ungestøtte

Unge støtte, tidligere kendt som efterværn, er et tilbud rettet mod sårbare unge, der er fyldt 18 år og enten allerede har en støttekontaktperson eller er blevet anbragt i egen bolig. I dette tilbud fortsætter den eksisterende støtte med den faste kontaktperson og lægger særlig vægt på at støtte den unge i dens uddannelsesmæssige og personlige udvikling samt fremme deres selvstændighed i egen bolig.

Målet med unge støtte er at inkludere den unge aktivt i beslutningsprocesser og aktiviteter, og der lægges stor vægt på at styrke den unges evner til at tage ansvar og blive herre over deres eget liv. Gennem individuelt tilpassede tiltag og en målrettet tilgang arbejdes der på at ruste den unge til at håndtere de udfordringer, som voksenlivet kan bringe med sig, og til at opnå en stabil tilværelse.

EXITPLAN har stor erfaring i at støtte den unge til stabil tilværelse.

I EXITplan følger vi barnets lov i vores ydelser

metoder

I vores børn/unge og familierettet indsatserne tager udgangspunkt i pædagogiske/behandlingsmæssige principper fra:

MI (Motivierende Interview)

MCT (Meta Cognitiv therapy)

ICS Modellen

KAT (kognitiv adfærdsterapi)

Systems behandling

Narrative samtale teknikker

Neuroaffektive metode / De neuroaffektive kompasser

LØFT Løsningsfokuseret tilgang

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.