EXITPLAN Udvikling

Mentorstøtte

I Exitplan tilbyder vi mentorstøtte

EXITPLANs målgruppe er borgere med komplekse problemstillinger herunder sindslidelser, misbrugsproblematikker, dobbeltdiagnoser, borgere med kriminel baggrund, behandlingsdom, samfundstjeneste, fængselsdom og/eller borgere som færdes i bande/rockermiljøet. 

Med udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger lægger vi en detaljeret og struktureret plan. En plan som omsættes til handling og realistiske delmål. 

Gennem meningsfulde aktiviteter arbejder vi i to parallelle spor. Dels den direkte afklaring af borgerens fremtidige retning, som relaterer sig til uddannelse og beskæftigelse. Dels det som vedrører borgerens livssituation og som er en barriere i forhold til at leve et selvstændigt liv som selvforsørgende. Herunder f.eks psykisk og fysisk helbred, personlige problemer, misbrug, gæld, angst, depression, vold, kriminalitet, social isolation, spiseforstyrrelser mv.  

Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retning for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres il at kunne møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab herunder tilegne sig sociale kompetencer, tolerere forskelligheder og opsøge kulturen på arbejdspladsen. 

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.