EXITplans værdier og pædagogisk praksis

Pædagogisk praksis

Vi bruger den anerkendende tilgang som pædagogisk praksis og vi tager udgangspunkt i borgerens eksistentielle livsgrundlag og ser derfor en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen, samspillet mellem mentor og mentee og den drivkraft denne viser for forandring. Alle vores forløb er helhedsorienterede og omfavner afklaring af borgerens faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen er opbygget arbejdes der struktureret, anerkendende men konsekvent og med tydeliggørelse af de fastsatte mål. Det er vores erfaring, at der gennem struktur i forløbet, sammenhæng i indsatsen og at vi vægter de interpersonelle processer højt skaber fundamentalt vigtige grundsten i relationsopbygningen (basic trust).

Værdigrundlag

” du lærer intet i surt miljø” – Drivkraft-dimensionen udgør, hvad vi i dagligt sprog betegner, motivation, følelser og vilje. Det handler om at opmuntre borgeren til at mobilisere den mentale energi, som læringen kræver. Det skabes ved at anerkende borgerens eksistentielle livssituation og dermed også dennes grundlæggende udgangspunkt, som er nutidig.

”se lyset for enden af tunellen” – At møde borgeren i dennes øjenhøjde (anerkendende tilgang) og i samarbejde beskrive og/-eller visualisere kompetencer og udviklingsmuligheder. Punktet er essentielt vigtigt i resocialiseringsprocessen og udgør læringens samspilsdimension. Det handler om borgerens samspil med den sociale og materielle omverden og er gældende for begge niveauer.

” Konstant føling med fokuspunkter” – Forløbet bygges gradvist op og i et tempo, hvor borgeren føler sig tilpas. Borgeren skal informeres løbende om indsatsen, så denne er tryg i forløbet og føler at alle elementer er begrundet og tydeliggjort.

” Vis mig og jeg lærer” – I et liv med kaos skal der skabes overblik. Kort og godt skal alle aftalte mål være sat i et system og være tilgængelige for borgeren. På denne måde kan borgeren følge med i sin plan og derved bevare motivationen, der i sidste ende skal skabe grobund for endelig selvforsørgelse og selvstændighed. Under forløbet skal borgeren vide, hvor denne er i forhold til de opstillede mål, hvad der er opnået og hvad der mangler.

Kontakt Louise Harris, faglig leder, for at høre mere.