Værkstedet

I EXITplan har vi et internt værksted, hvor borgerne møder ind og deltager i det daglige arbejde. Vi tegner, indkøber og producerer sammen i et trygt og sikkert miljø. 

Vi træner borgeren i at møde stabilt, strukturere opgaven, forstå opgavens omfang, udføre arbejdet og evaluere sammen med faglæreren. Værkstedet samarbejder tæt med mentor eller støtteperson, så borgeren føler sig tryg og derved opnår grobund for opbygning af selvværdsfølelsen. 

Et typisk værkstedsforløb starter med 2 mødedage om ugen, hvorefter vi i samråd med sagsbehandler, mentor og borgeren evaluerer indsatsen med det formål at øge mødedagene. Forløbet skal i sidste ende føre til praktik, uddannelse eller ordinær beskæftigelse.