Voksenindsats

I EXITplan tilbyder vi en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet følger gældende lovgivning og indsatsen har til formål, at:

  • at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
  • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
  • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje 
  • at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov

Louise Harris

Kontakt Louise for at høre mere om indsatsen

Indsatser

Socialpædagogisk støtte jf SEL §85