fra Journaltil Status til handlingtil Udvikling

Vi sikrer GDPR-konformitet i vores kommunikation og journalisering,s samt databeskyttelse i alle operationer.

Veldokumenteret

Dokumentationen skal være tilgængelig, pålidelig og struktureret, hvilket gør det let for interessenter at forstå, verificere og anvende oplysningerne.

Delmål og handleplan

Vi integrerer en helhedstilgang i vores delmål og handleplan, altid i samarbejde med den respektive sagsbehandler. Dette sikrer koordineret indsats og fuld overholdelse af retningslinjer.

Vores Forpligtelse til Høj Kvalitet

Vores engagement for uovertruffen kvalitet strækker sig til levering af skræddersyede statusrapporter ved afslutningen af hver periode. Disse rapporter, omhyggeligt udarbejdet i samarbejde med vores samarbejdskommuner, tjener som en omfattende evaluering af vores præstationer.

Vi har fokus på kernen

Professionel Praksis StolthedFaglighed

Vi er et tværprofessionelt team , der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Pædagogiske principper

EXITplan bygger på tre kerneværdier – Rummelighed, Imødekommenhed og Konsekventhed – der ikke kun guider pædagogisk praksis, men også udgør afgørende retningslinjer for personaleansættelse. Disse værdier skaber et inkluderende miljø, fremmer positive relationer og sikrer stabilitet og troværdighed i beslutninger og handlinger. De udgør essentielle elementer i det personlige engagement, personalet bidrager med til EXITplan.

Aktiviteter

EXITplan tilbyder en mangfoldighed af aktiviteter for at fremme både fysisk og mental trivsel. Vi mener, at sundhed ikke kun handler om kroppen, men også om sindet. Denne helhedsorienterede tilgang styrker ikke blot balancen mellem krop og sind, men øger også motivationen for læring. Ved at inkludere forskellige former for bevægelse, kreativ udfoldelse og mentale udfordringer stræber EXITplan efter at imødekomme varierende interesser og læringsstile, skabende et miljø, hvor deltagerne kan trives og opnå deres fulde potentiale.

Socialt økonomisk værksted

EXITplan engagerer sig i at bistå målgruppen, der omfatter både unge med potentielle udfordringer relateret til fravær samt voksne, der står over for afklaringsbehov. Gennem samarbejdet med vores søstervirksomhed, WooD2WooD, der opererer ud fra et socialt økonomisk perspektiv, tilbyder vi skræddersyede løsninger, der ikke kun adresserer individuelle udfordringer, men også fremmer socialt ansvarligt arbejde og inklusion på arbejdsmarkedet.

Kriminalitet, psykiske lidelser og misbrug

EXITplans kompetente personale, med ekspertise inden for forskellige fagområder, arbejder tæt sammen med kommuner, politi, kriminalforsorg og sundhedsvæsenet. Ud over at levere støtte og pleje, engagerer vi os aktivt i samarbejdsopgaver for at sikre en holistisk tilgang til vores indsats. Dette samarbejde styrker ikke blot vores evne til at møde individuelle behov, men fremmer også koordinering og sammenhæng på tværs af sektorer for at optimere resultaterne for vores målgruppe.

Personalebaggrund og opgavefordeling

EXITplan udgør en alsidig gruppe af fagfolk, der udfører en bred vifte af opgaver, såsom mentoropgaver, støtte- og kontakt-personale, familiebehandling, misbrugsbehandling samt psykoterapi med både psykodynamiske og metakognitive tilgange, og coaching. Dette samlede team arbejder i harmoni for at levere en holistisk tilgang til støtte og udvikling. Med hver specialist bringer unikke færdigheder og perspektiver til bordet, muliggør vi en skræddersyet indsats for at imødekomme de komplekse behov hos dem, vi betjener.

24X7 support

I særlige tilfælde, hvor det er aftalt mellem sagsbehandler og EXITplan, kan der etableres 24-timers støtte samt mulighed for evakuering til en beskyttet adresse. Dette initiativ sikrer, at vi kan imødekomme akutte behov og skabe en tryg og beskyttet atmosfære, når det er påkrævet, og samarbejdet mellem os og sagsbehandleren er afgørende for at tilpasse vores indsats efter individuelle krav.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev