Tydelighed for alle 24 timer i døgnet

fra Journaltil Status til handlingtil Udvikling

Som sagsbehandler læser du med i vores GDPR godkendte journalsystem, som årligt revideres af Deloitte.

Vel dokumenteret

Alle journaler er skrevet senest kl. 0800 dagen efter. Alle journaler er målbare og viser daglig udvikling.

Delmål og handleplan

Vi arbejder ud fra et helhedssyn og altid i samarbejde med respektive sagsbehandler.

Høj kvalitet

Vi leverer kvalitative statusrapporter efter endt periode, som vores samarbejds kommuner er svært tilfredse med.

Vi har fokus på kernen

Professionel Praksis StolthedFaglighed

Vi er et tværprofessionelt team , der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Pædagogiske principper

EXITplan arbejder ud fra 3 pædagogiske værdier, som også er fundamentale personlige egenskaber personalet er ansat ud fra - Rummelighed, Imødekommenhed og konsekventhed.

Aktiviteter

EXITplan tilbyder forskellige former for aktiviter fordi sunde aktiviteter stimulerer og udvikler krop og sind og øger motivationen for læring.

Socialt økonomisk værksted

EXITplan tilbyder afklaring og opkvalificering i vores søstervirksomhed, WooD2WooD, som arbejder ud fra et socialt økonomisk perspektiv.

Kriminalitet, psykiske lidelser og misbrug

EXITplans flerfags professionelle personale værner, støtter og løser også opgaver i samarbejde med kommuner, politi, kriminalforsorg og sundhedsvæsen

Dedikerede personale

EXITplan er et team bestående af mentor, støttepersoner, familiebehandler, socialrådgiver, misbrugsbehandler, bandespecialist, økonomi specialist, psykoterapeut og coach.

24X7 support

I særlige tilfælde, hvor det aftales mellem sagsbehandler og EXITplan, kan der etableres 24 timers støtte såvel som evakuering til beskyttet adresse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev