EXITPLAN akademi

For kommuner

Vores ydelser for kommuner

Her kan du se et overblik over vores ydelser for kommuner.
Du kan også besøge vores udviklingsafdeling, og læs mere om ydelserne.

Socialpædagogisk støtte

EXITPLAN tilbyder social pædagogisk støtte efter servicelovens §85. En særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Mentorstøtte

I EXITPLAN tilbyder vi mentorstøtte efter LAB §167. Få skræddersyet støtte til at nå dine beskæftigelsesmæssige mål.

Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling jf. BL § 52 stk. 1 nr. 5. Vi omfavner familien, specifikke problemstillinger og bestemme familiemedlemmer.

Støttet kontaktperson

EXITPLAN tilbyder støtte jf. BL § 32 stk. 1 nr. 3. Læs mere her, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Støttet samvær

Støttet samvær/overvåget samvær jf. BL §§ 103-105. Læs mere om støtte og samvær.

Vejledning og afklaring

Vejledning og afklaring hos 91 LAB. I EXITPLAN tilbyder vi vejledning og afklaring jf. LAB §91.

Placering i egen bolig

Vi tilbyder akut anbringelse, boligplacering og bostøtte i overensstemmelse med SEL §66.

Ungestøtte

EXITPLAN tilbyder Ungestøtte jvf § BL 114. Støtte for målrettet sårbare unge.

Akutsager

Som en del af vores tjenester tilbyder EXITPLAN støtte og intervention i akutsager.

Professionel