EXITPLAN Udvikling

Støttet samvær

I støttet samvær sætter vi barnets trivsel først

I støttet samvær sætter vi barnets trivsel og forældrenes kompetencer i centrum. Vi guider og støtter forælderen i at opnå positivt samvær med deres barn, og vi tilbyder løbende støtte og vejledning.

Samværet foregår i de rammer, vi vurderer mest hensigtsmæssige for barnet og familien, herunder eget hjem, offentlige steder eller i EXITPLANs samværslokaler. Vi finder, at både forældre og børn drager fordel af forberedende og evaluerende samtaler i forbindelse med samværet, som kan foregå før eller efter selve samværet.

I EXITplan følger vi barnets lov i vores ydelser

metoder

I vores børn/unge og familierettet indsatserne tager udgangspunkt i pædagogiske/behandlingsmæssige principper fra:

MI (Motivierende Interview)

MCT (Meta Cognitiv therapy)

ICS Modellen

KAT (kognitiv adfærdsterapi)

Systems behandling

Narrative samtale teknikker

Neuroaffektive metode / De neuroaffektive kompasser

LØFT Løsningsfokuseret tilgang

Tag kontakt til os

Vi er et tværprofessionelt team, der løfter i flok og sikrer positiv udvikling for alle borgere.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i vores ydelser/forløb og ønsker du at vide mere, så udfyld formuleren her og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.